1
00:00:03,419 --> 00:00:05,150
<i>V největším městě USA</i>

2
00:00:05,546 --> 00:00:08,150
<i>jsou zlí a násilní
členové podsvětí</i>

3
00:00:08,174 --> 00:00:09,860
<i>loveni detektivy</i>

4
00:00:09,884 --> 00:00:13,030
<i>z Útvaru pro
organizovaný zločin.</i>

5
00:00:13,054 --> 00:00:15,681
<i>Tohle jsou jejich příběhy.</i>

6
00:00:16,724 --> 00:00:17,924
Ruce, ať na ně vidím!

7
00:00:18,893 --> 00:00:20,120
Jeho ruka je rozdrcená.

8
00:00:20,144 --> 00:00:21,371
Každá kost v jeho ruce.

9
00:00:21,375 --> 00:00:22,636
Tohle je moje manželka, Denise.

10
00:00:22,640 --> 00:00:25,060
Zaregistroval váš synovec
nějaká jména nebo čísla odznaků?

11
00:00:25,070 --> 00:00:28,801
Tenhle soudní spor ji
postaví do nepříjemného světla.

12
00:00:28,819 --> 00:00:33,884
Lovím osobu, která je zodpovědná
za smrt mé manželky a vašeho syna.

13
00:00:33,908 --> 00:00:35,552
To nás přivedlo k sobě.

14
00:00:35,576 --> 00:00:38,680
Jsi jediná osoba,
která to pochopí.

15
00:00:38,704 --> 00:00:40,599
Můžeš zůstat, jestli chceš.

16
00:00:40,623 --> 00:00:41,933
Cítíš se vinen.

17
00:00:41,957 --> 00:00:43,894
Poslední dny toho cítím hodně.

18
00:00:43,918 --> 00:00:47,981
Nedovolím těmto emocím
mě vykolejit z mé mise.

19
00:00:48,005 --> 00:00:50,233
Chcete po mně jít? Pojďte po mně.

20
00:00:50,257 --> 00:00:52,694
Ale nepřibližujte se k mé rodině.

21
00:00:52,718 --> 00:00:54,821
Proč by chtěl Wheatley
moji manželku mrtvou?

22
00:00:54,845 --> 00:00:56,406
- Proč? - On nevydal ten rozkaz.

23
00:00:56,430 --> 00:00:58,658
To Angela Wheatleyová.

........