1
00:00:08,666 --> 00:00:10,833
{\an8}SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,541 --> 00:00:19,166
{\an8}<i>Pojď se mnou na Kalamářské ostrovy.</i>
<i>Je to kousek, nebudeme dlouho na moři.</i>

3
00:00:19,250 --> 00:00:22,458
{\an8}<i>Najdeš tam dobro i zlo i něco mezi tím.</i>

4
00:00:22,541 --> 00:00:25,958
{\an8}<i>S Cupheadem a Mugmanem uvidíš,</i>
<i>co tím myslím.</i>

5
00:00:27,041 --> 00:00:29,041
<i>Zmrzlina a rakety, šílenství!</i>

6
00:00:29,625 --> 00:00:32,958
<i>Sleduj jejich trampoty a nová přátelství.</i>

7
00:00:33,041 --> 00:00:35,833
<i>Potřebují pomoc, hodí se každá rada.</i>

8
00:00:35,916 --> 00:00:38,375
<i>Ale ne, na toho pozor. Kryjte si záda.</i>

9
00:00:38,458 --> 00:00:41,625
<i>- Takže chcete-li zábavu.</i>
<i>- Ano, chceme.</i>

10
00:00:41,708 --> 00:00:44,666
<i>- A trochu mrazu po zádech.</i>
<i>- Leze nám po zádech.</i>

11
00:00:44,750 --> 00:00:46,458
<i>Zabalte si, žádnou trému.</i>

12
00:00:46,541 --> 00:00:48,666
<i>Vítá vás Cuphead na scénu!</i>

13
00:00:49,333 --> 00:00:52,708
<i>Vítá vás Cuphead na scénu!</i>

14
00:01:03,000 --> 00:01:06,708
DUCHOVÉ NEEXISTUJÍ!

15
00:01:10,625 --> 00:01:13,125
{\an8}PRÁVĚ HRAJE
ŠEREDNÉ ZOMBIE

16
00:01:19,166 --> 00:01:22,000
Zombie nejsou tak děsivé,
jak jsem myslel.

17
00:01:22,083 --> 00:01:26,208
Pašák, Mugsy.
Musel sis vyměnit trenky jen třikrát.

18
00:01:26,291 --> 00:01:28,291
Nový rekord.

19
00:01:28,375 --> 00:01:33,166
Smráká se. Než se setmí,
měli bychom to domů vzít přes hřbitov.

20
00:01:36,875 --> 00:01:40,791
To takového rekordmana jako mě nevystraší.

21
00:01:40,875 --> 00:01:42,500
To je ono, Mugsy.

22
00:01:53,916 --> 00:01:56,000
Tady je ale náhrobků.

23
00:01:57,666 --> 00:01:58,500
To jo.

........