1
00:00:11,534 --> 00:00:12,711
Jedu.

2
00:00:15,116 --> 00:00:16,683
- Pěkně.
- Pěkné.

3
00:00:39,936 --> 00:00:41,544
Myslíš si to, co já?

4
00:00:58,958 --> 00:01:00,263
Co tam máme?

5
00:01:00,307 --> 00:01:03,600
Čokoláda, šumící želé,
třešňové bomby. Chceš něco?

6
00:01:03,680 --> 00:01:05,207
Dej mi čokoládovej.

7
00:01:05,894 --> 00:01:07,936
Kámo! Pozor!

8
00:01:08,376 --> 00:01:09,979
V životě jsem se víc nebál.

9
00:01:10,042 --> 00:01:11,538
V podstatě se počůral.

10
00:01:11,618 --> 00:01:14,314
Jo, protože někdo neviděl
značku jednosměrky.

11
00:01:14,744 --> 00:01:17,581
- Tak co se stalo?
- Dobře, v poslední vteřině

12
00:01:17,661 --> 00:01:20,082
jsem stočil volant
a dostal nás na chodník.

13
00:01:20,162 --> 00:01:23,565
- A?
- A vrazil jsem do hydrantu.

14
00:01:23,608 --> 00:01:27,054
Zaplavil celou ulici.
Ale dostali jsme cennou lekci.

15
00:01:27,134 --> 00:01:29,745
Jo, nikdy nedělat
z Robbieho únikového řidiče.

16
00:01:29,788 --> 00:01:31,437
Říká chlap,
který jednou projel

17
00:01:31,517 --> 00:01:33,575
upraveným autem
kolem policejní stanice.

18
00:01:33,618 --> 00:01:35,968
Co? Jak to,
že jsem to nikdy neslyšel?

19
00:01:36,012 --> 00:01:38,720
Vždycky zapomenu,
že jsi býval takový ničema.

20
00:01:38,800 --> 00:01:41,931
Jo. Tenkrát býval
opravdovým postrachem.

21
00:01:42,162 --> 00:01:45,467
Ale podívejte na něj teď.
Válečný hrdina, majitel podniku.

22
00:01:45,781 --> 00:01:48,417
........