1
00:00:30,759 --> 00:00:33,218
Návštěva tety Irmy

2
00:00:35,000 --> 00:00:37,500
*ZVLÁDLI JSME TO!*

3
00:00:38,300 --> 00:00:40,500
OK! Jo! OK!

4
00:00:43,994 --> 00:00:45,468
Vím, že chcete slavit!

5
00:00:45,744 --> 00:00:47,562
Ale chěl bych poděkovat pár lidem

6
00:00:47,569 --> 00:00:49,900
za tenhle pro společnost významný týden.

7
00:00:50,988 --> 00:00:54,105
Projekt Iccarus zvýšil naši
produktivitu... 10 bankrotů.

8
00:00:54,581 --> 00:00:57,783
Každé oddělení pracuje třikrát rychleji...

9
00:00:57,812 --> 00:00:59,898
kvůli vylepšené výkonnosti

10
00:00:59,980 --> 00:01:01,172
našho...

11
00:01:01,280 --> 00:01:03,214
výpočetního systému!

12
00:01:03,607 --> 00:01:05,107
Počítače! Počítače!

13
00:01:09,419 --> 00:01:12,147
Jak bych mohl mluvit o všech
těch věcech kolem počítačů

14
00:01:12,252 --> 00:01:14,920
všem tom... počítačovém žargonu,

15
00:01:15,010 --> 00:01:17,692
aniž bych... řekl pár slov...

16
00:01:17,789 --> 00:01:18,846
o právnících!

17
00:01:19,308 --> 00:01:20,608
To oni střihli črvenou pásku!

18
00:01:20,636 --> 00:01:22,888
Střihli pásku!
Střihli pásku!

19
00:01:22,954 --> 00:01:24,762
Jedem!
Jo!

20
00:01:30,015 --> 00:01:31,716
To stačí!

21
00:01:31,802 --> 00:01:33,595
A když mluvíme o pčítačích,

22
00:01:33,681 --> 00:01:36,101
nemůžeme se nezmínit...

23
00:01:36,149 --> 00:01:37,432
o účetních!

24
00:01:38,954 --> 00:01:40,329
Ti nás táhnou!

........