1
00:00:30,289 --> 00:00:37,479
ZTRACENÉ MĚSTO

2
00:00:42,757 --> 00:00:43,889
Byla jsi úžasná.

3
00:00:44,896 --> 00:00:46,941
Pořád mi strašně buší srdce.

4
00:00:48,436 --> 00:00:49,730
I já jsem to cítil.

5
00:00:49,954 --> 00:00:52,301
Díky tvé hrubé síle, Dashi...

6
00:00:52,825 --> 00:00:55,303
...a znalostem starověké
aramejské matematiky.

7
00:00:55,703 --> 00:00:58,362
Ale no tak. To nemá co dělat
s mými dvěma doktoráty

8
00:00:58,386 --> 00:01:00,545
a mým titulem z genderových studií.

9
00:01:01,659 --> 00:01:04,252
To všechno vy, doktorko Lovemoreová.

10
00:01:04,276 --> 00:01:05,602
Opravdu mě...

11
00:01:06,926 --> 00:01:09,527
...nenapadlo,
že najdu Ztracené město D.

12
00:01:09,527 --> 00:01:14,230
Pečlivě bych volil slova.
Budou to vaše poslední.

13
00:01:14,730 --> 00:01:18,013
Dovedli jste mě přímo
k hrobce krále Kalamana

14
00:01:18,037 --> 00:01:21,620
a k legendární
Ohnivé koruně jeho královny.

15
00:01:21,919 --> 00:01:24,484
Takže teď budu hodně bohatý

16
00:01:24,508 --> 00:01:27,373
a vy budete hodně mrtví.

17
00:01:28,491 --> 00:01:31,779
Moment. To jsou tvoji hadi?

18
00:01:31,979 --> 00:01:33,919
Ne, prostě tu byli.

19
00:01:33,919 --> 00:01:37,046
V tomhle chrámu
čekaly stovky hadů na to,

20
00:01:37,070 --> 00:01:38,456
až se tu objevíme?

21
00:01:38,556 --> 00:01:40,531
- Kdo je krmí? Ty?
- Co vlastně jedí?

22
00:01:40,531 --> 00:01:43,172
Proč tamten neuštkne toho chlapa?

23
00:01:43,196 --> 00:01:44,908
Vycvičili je, aby nekousali gangstery?

........