1
00:00:01,208 --> 00:00:03,000
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:03,083 --> 00:00:04,458
Chci se vrátit na Madrigal.

3
00:00:04,542 --> 00:00:06,000
<i>Vinsher to tam přebírá.</i>

4
00:00:06,083 --> 00:00:07,583
Musím se připojit k odboji.

5
00:00:07,667 --> 00:00:12,208
Slíbil jsem Johnovi, že tě ochráním.
Nevidím důvod, proč ten slib porušovat.

6
00:00:12,500 --> 00:00:15,125
Toto není nutné.
Nepotřebuji chůvu.

7
00:00:15,208 --> 00:00:17,167
Je to vylepšení.

8
00:00:18,042 --> 00:00:19,958
<i>Díky ní budeš ještě lepší.</i>

9
00:00:20,042 --> 00:00:21,583
Ahoj, Náčelníku.

10
00:00:21,667 --> 00:00:23,000
Jsem Cortana.

11
00:00:23,083 --> 00:00:24,500
Takže poslouchá mé příkazy?

12
00:00:24,583 --> 00:00:26,375
Beru to spíš jako partnerství.

13
00:00:26,458 --> 00:00:29,917
<i>Chci, abys vedla tým
s cílem ten artefakt analyzovat.</i>

14
00:00:30,000 --> 00:00:31,958
A zjistit, co to je, co dělá,

15
00:00:32,042 --> 00:00:35,250
a jestli je to
opravdu součást nějaké zbraně.

16
00:00:35,458 --> 00:00:38,083
Za pokus ukrást mi mou oblíbenou loď
bych tě mohl zabít.

17
00:00:38,167 --> 00:00:39,625
- Moje rodina je bohatá.
- Jak moc?

18
00:00:39,708 --> 00:00:41,167
Má deuterium.

19
00:00:41,250 --> 00:00:43,792
Stačí, když mě k nim dostaneš,
a pak dostaneš zaplaceno.

20
00:00:43,875 --> 00:00:46,333
- Nic necítím.
- <i>Hormonální peleta ve vaší páteři</i>

21
00:00:46,417 --> 00:00:48,375
<i>potlačuje
nepříznivé emocionální reakce.</i>

22
00:00:48,458 --> 00:00:50,417
<i>Právě díky tomu jste Sparťan.</i>

23
00:00:50,500 --> 00:00:53,000
<i>Když se zbavíš tý pelety...</i>
........