1
00:00:00,917 --> 00:00:02,542
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:02,625 --> 00:00:03,917
Tady jsem žil.

3
00:00:04,000 --> 00:00:06,625
Můžeš mi ukázat,
jak dům dřív vypadal?

4
00:00:06,958 --> 00:00:08,750
Viděl jsem vás v mém domě.

5
00:00:08,833 --> 00:00:10,958
- Může to být naše tajemství?
- Proč jste tu byla?

6
00:00:11,042 --> 00:00:15,000
Byl jsi mladý a zdrcený smutkem.
Postarala jsem se o tebe.

7
00:00:15,833 --> 00:00:18,417
<i>Tvůj otec
všechno utratil za revoluci.</i>

8
00:00:18,500 --> 00:00:20,792
A s penězi došli i lidé.

9
00:00:20,875 --> 00:00:23,333
<i>Zemřel, aby mě zachránil.
Musím pokračovat tam, kde skončil.</i>

10
00:00:23,417 --> 00:00:26,333
Za chvíli budeme mít
za zadkem celou Vinsherovu armádu.

11
00:00:26,417 --> 00:00:28,375
Jdeme.

12
00:00:28,458 --> 00:00:30,833
<i>Špatný zprávy.
Tvoje loď je rozebraná.</i>

13
00:00:30,917 --> 00:00:33,125
Jestli hledáš
nejrychlejší cestu z Madrigalu,

14
00:00:33,208 --> 00:00:37,208
<i>dopravní lodě odlétají
320 kilometrů na jih odtud.</i>

15
00:00:37,875 --> 00:00:39,333
<i>Hormonální peleta ve vaší páteři</i>

16
00:00:39,417 --> 00:00:41,000
<i>potlačuje
nepříznivé emocionální reakce</i>

17
00:00:41,083 --> 00:00:44,750
<i>a chrání připravenost k misi.
Právě díky tomu jste Sparťan.</i>

18
00:00:44,833 --> 00:00:47,250
<i>Ch'anggagomo.</i>
Posvátný prstenec.

19
00:00:47,333 --> 00:00:49,250
Myslíte, že o tomhle Smečka mluví?

20
00:00:49,333 --> 00:00:50,792
Halo?

21
00:00:51,458 --> 00:00:53,750
Kam Démon odvezl můj kámen?

22
00:00:53,833 --> 00:00:55,250
Nic vám neřeknu.

........