2
00:00:07,600 --> 00:00:10,160
V minulých dílech...

3
00:00:11,920 --> 00:00:17,120
- Myslím, že budu kormidlovat sama.
- Ne, počkej. Tady velím já. - Teď už ne.

4
00:00:17,160 --> 00:00:21,080
- Po Los Angeles se toulá borgská královna.
- Není to borgská královna, neříkej jí tak.

5
00:00:21,120 --> 00:00:25,720
Nanosondy se násobí, královna
nabývá na síle a Juratiová slábne.

6
00:00:25,760 --> 00:00:28,760
Právě sledujeme
zrod nové královny.

7
00:00:28,800 --> 00:00:31,640
Chtěli jsme budoucnost zachránit,
a místo toho jsme ji možná zničili.

8
00:00:31,680 --> 00:00:34,600
- Moje životní dílo.
- Ty mě děsíš.

9
00:00:34,640 --> 00:00:37,080
Dovolil jsem si uvěřit,
že ty jsi ta pravá.

10
00:00:37,120 --> 00:00:38,640
Že to zvládneš.

11
00:00:38,680 --> 00:00:42,160
Proč si to nepamatuju?
Žádnou z nich.

13
00:00:42,200 --> 00:00:45,040
Tahle je poslední.

14
00:00:45,080 --> 00:00:49,320
Udělám naprosto cokoli,
aby přežila.

15
00:00:49,360 --> 00:00:51,040
Kore.

16
00:00:51,080 --> 00:00:52,840
Tati, cos udělal?

17
00:00:52,880 --> 00:00:57,720
Říká, že jde o mně,
ale při tom to potřebuje on.

18
00:00:57,760 --> 00:00:59,760
To je nečekané.

19
00:00:59,800 --> 00:01:01,920
Vážně chcete, abych zavolala Q?

20
00:01:10,400 --> 00:01:13,080
Ono to nevyšlo.

21
00:01:15,720 --> 00:01:17,200
Máme zavřeno.

22
00:01:17,240 --> 00:01:19,680
Jen jeden drink a máte mě z krku, prosím?

23
00:01:19,720 --> 00:01:24,160
Musíme si nějak ozvláštnit
své nudné životy.

24
00:01:24,200 --> 00:01:26,720
- Co to má být?
- Zatčení.

........