1
00:00:48,114 --> 00:00:50,061
HOUBOVÁ PLANETA

2
00:01:46,969 --> 00:01:50,561
Doktorův deník.
Je den 243. v tomhle

3
00:01:51,477 --> 00:01:52,968
žampiónovém pekle.

4
00:01:54,165 --> 00:01:57,342
Mým jediným společníkem
je šutr jménem Stone.

5
00:01:59,822 --> 00:02:03,106
Otázkou je, komu to vyprávím?

6
00:02:05,670 --> 00:02:09,207
<i>Vypadá to, že jsem se stal
účastníkem absurdní hry.</i>

7
00:02:09,287 --> 00:02:12,219
<i>Opuštěn ve vesmíru tou modrou krysou.</i>

8
00:02:12,589 --> 00:02:13,941
<i>Ale přežívám.</i>

9
00:02:14,021 --> 00:02:16,958
<i>Díky dýchatelné atmosféře
a mému nadřazenému intelektu,</i>

10
00:02:17,038 --> 00:02:20,268
<i>tříbenému proti jedinému
důstojnému protivníkovi.</i>

11
00:02:20,348 --> 00:02:21,882
Liška na D4.

12
00:02:23,028 --> 00:02:26,137
<i>Snažím se přeměnit houbu
na poživatelný nápoj</i>

13
00:02:26,512 --> 00:02:27,719
Houbová káva.

14
00:02:30,720 --> 00:02:31,775
<i>Zatím...</i>

15
00:02:33,240 --> 00:02:34,254
<i>Zatím...</i>

16
00:02:36,144 --> 00:02:37,254
<i>Zatím...</i>

17
00:02:38,322 --> 00:02:39,528
<i>neúspěšně.</i>

18
00:02:43,516 --> 00:02:44,600
<i>Ale dnešek...</i>

19
00:02:44,680 --> 00:02:48,860
<i>Den 243 přinesl novou naději
mému naléhavému úsilí.</i>

20
00:02:49,672 --> 00:02:53,802
<i>Planetus exodus navrátilus
a získánus robotikus.</i>

21
00:03:00,978 --> 00:03:04,978
Jestli jsou mé výpočty správné
což jsou vždycky,

22
00:03:06,854 --> 00:03:10,524
dodá tahle bodlina šťávu
mému mistrovskému dílu.

23
00:03:12,963 --> 00:03:14,375
........