1
00:00:34,951 --> 00:00:35,785
<i>Viděli jste…</i>

2
00:00:35,868 --> 00:00:38,245
Zajímalo by mě, kde je pojídač hříchu.

3
00:00:38,829 --> 00:00:40,122
Mami!

4
00:00:40,915 --> 00:00:43,250
Dotkla jsem se ho a on se na mě vrhnul.

5
00:00:43,334 --> 00:00:45,294
To dítě čeká s někým jiným.

6
00:00:45,378 --> 00:00:47,964
<i>Viděla jsem jizvy na vašem těle.</i>

7
00:00:48,047 --> 00:00:51,092
Můžete si to dítě vzít
a s Claire ho vychovat.

8
00:00:51,175 --> 00:00:52,426
Vypadněte!

9
00:00:52,510 --> 00:00:53,928
Věříš mi?

10
00:00:54,011 --> 00:00:55,221
Ano.

11
00:00:55,304 --> 00:00:57,014
Co dát Evana dohromady s Lizzie?

12
00:00:57,098 --> 00:00:59,767
Pokud ti to Josiah a Kezzie dovolí.

13
00:00:59,850 --> 00:01:00,893
<i>Stýskalo se ti?</i>

14
00:01:01,727 --> 00:01:02,728
<i>Jsem tady.</i>

15
00:01:08,859 --> 00:01:14,448
Jestli se znovu přiblížíš ke mně
nebo Jamiemu, tak tě podříznu.

16
00:01:22,832 --> 00:01:24,667
Stojím tu dnes před vámi,

17
00:01:25,876 --> 00:01:28,170
abych vám řekla, že ďábel je skutečný.

18
00:01:30,089 --> 00:01:32,591
<i>Prý přichází v podobě anděla.</i>

19
00:01:34,135 --> 00:01:37,263
Ale ke mně promluvil v podobě člověka.

20
00:01:42,101 --> 00:01:43,310
Svedl mě.

21
00:01:46,105 --> 00:01:47,648
<i>Přišla jsem o nevinnost.</i>

22
00:01:49,775 --> 00:01:50,860
Byla mi ukradena.

23
00:01:54,572 --> 00:01:56,657
Vzal mi ji někdo, komu jsem věřila.

24
00:02:00,619 --> 00:02:02,163
Kdo mi sliboval hory doly.

25
00:02:06,542 --> 00:02:08,669
........