1
00:00:05,240 --> 00:00:09,408
Komety... poslové z dob
počátku sluneční soustavy.

2
00:00:11,440 --> 00:00:17,116
Poprvé jsme vyslali kosmickou sondu
na její orbitu a poté na ní přistáli.

3
00:00:20,880 --> 00:00:26,492
Vydat se ven z vnitřní části sluneční soustavy
a přichytit se k uhánějící kometě,

4
00:00:26,593 --> 00:00:30,396
pak poslat dolů přistávací modul
a přistát na jejím povrchu...

5
00:00:30,497 --> 00:00:32,097
to je šílené.

6
00:00:33,400 --> 00:00:37,202
Mise Rosetta odpovídá na
naše nejpalčivější otázky.

7
00:00:37,280 --> 00:00:43,175
Rosetta nás ve skutečnosti učí,
jak žijí komety v reálném čase.

8
00:00:43,276 --> 00:00:44,743
Toto mění pravidla hry.

9
00:00:44,840 --> 00:00:49,448
Rosetta navždy mění
naše chápání vesmíru.

10
00:00:49,549 --> 00:00:53,485
Tajemství samotného života může
být ukryto na kometě 67P.

11
00:00:57,259 --> 00:01:02,154
JAK FUNGUJE VESMÍR

12
00:01:06,720 --> 00:01:12,571
850 milionů kilometrů od Slunce,
malá hrouda ledu a kamení

13
00:01:12,672 --> 00:01:15,874
začíná svou cestu směrem do
vnitřní části sluneční soustavy.

14
00:01:18,178 --> 00:01:20,279
Z vědeckého hlediska,
komety jsou vzácnější

15
00:01:20,380 --> 00:01:24,216
než ryzí zlato...
Jsou to skutečné časové schránky.

16
00:01:24,280 --> 00:01:28,921
Jsou to konzervy chemického prostředí jaké bylo,
když se formovala naše sluneční soustava

17
00:01:29,022 --> 00:01:32,858
a obsahují vodítka k tomu,
jak vznikala naše chemie

18
00:01:32,959 --> 00:01:34,359
tady na Zemi...
Komety jsou jedny z

19
00:01:34,461 --> 00:01:36,929
nejcennějších vědeckých
pokladů, které existují.

20
00:01:38,498 --> 00:01:42,568
Najít kometu, kterou můžeme
studovat, není snadný úkol.

21
00:01:42,669 --> 00:01:44,203
Najít tu správnou kometu
........