1
00:00:02,536 --> 00:00:03,513
<i>No tak, Raymonde.</i>

2
00:00:03,596 --> 00:00:05,848
<i>Vážně myslíš, že Kate Kaplan žije?</i>

3
00:00:05,869 --> 00:00:06,995
Já nevím, Marvine.

4
00:00:07,078 --> 00:00:09,331
Její tělo potápěči nikdy nenašli.

5
00:00:09,414 --> 00:00:12,000
Jako místo posledního
odpočinku si vybrala Potomac

6
00:00:12,083 --> 00:00:13,885
a já jsem respektoval její přání.

7
00:00:14,769 --> 00:00:16,646
Milovala jsem tě, Raymonde.

8
00:00:17,480 --> 00:00:18,815
Kate!

9
00:00:27,156 --> 00:00:28,950
<i>Takže je možné, že přežila.</i>

10
00:00:29,033 --> 00:00:29,909
A co?

11
00:00:29,992 --> 00:00:31,410
Vynořila se po proudu?

12
00:00:31,494 --> 00:00:34,163
A bez našeho vědomí sehnala pomoc

13
00:00:34,247 --> 00:00:38,876
a čekala roky na tu pravou chvíli,
aby se pomstila?

14
00:00:38,960 --> 00:00:42,129
Něco ti povím, Marvine.
Kate Elizabeth milovala.

15
00:00:42,463 --> 00:00:43,673
Pomáhala ji vychovat.

16
00:00:43,756 --> 00:00:47,802
Ani náhodou neposlala Vandykea,
aby ji zabil.

17
00:00:47,885 --> 00:00:50,096
<i>Možná ho poslala, aby zabil tebe.</i>

18
00:00:50,179 --> 00:00:51,013
Možná.

19
00:00:51,097 --> 00:00:53,349
Nevěděla o Townsendově přání,

20
00:00:53,432 --> 00:00:55,518
abych viděl Elizabeth umírat.

21
00:00:55,601 --> 00:00:59,397
Takže nemohla vědět,
že Vandyke zabije nejdřív Elizabeth.

22
00:00:59,480 --> 00:01:02,942
<i>Jestli je to Kate, najdeme ji.</i>
<i>Je dobrá, ale my jsme lepší.</i>

23
00:01:03,025 --> 00:01:04,402
Nejsem v D.C. Jsem…

24
00:01:04,902 --> 00:01:06,320
........