1
00:00:01,167 --> 00:00:02,458
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:02,542 --> 00:00:04,125
<i>Vy jste mě unesla.</i>

3
00:00:04,208 --> 00:00:05,958
Všechno ti vysvětlím.

4
00:00:06,042 --> 00:00:09,083
- Cortano!
- <i>Vypínám neurální most.</i>

5
00:00:09,167 --> 00:00:12,125
Doktorka Halseyová byla u mě doma.
A moji rodiče ještě žili.

6
00:00:12,208 --> 00:00:13,542
Lže mi.

7
00:00:13,625 --> 00:00:15,333
Osobně to prověřím.

8
00:00:15,417 --> 00:00:18,500
<i>Slíbila jste výboru,
že Cortana udrží 117 pod kontrolou.</i>

9
00:00:18,583 --> 00:00:20,250
Bude fungovat dle plánu

10
00:00:20,333 --> 00:00:23,583
a přivede nás ke zbrani,
která vyhraje tuto válku.

11
00:00:25,250 --> 00:00:26,542
Jsou tady.

12
00:00:29,750 --> 00:00:32,000
<i>Johne, budeš ho muset dopravit k nám.</i>

13
00:00:32,083 --> 00:00:33,250
Rozumím.

14
00:00:39,042 --> 00:00:41,333
- Kai je zraněná.
- Náčelníku, nedělej to.

15
00:00:41,417 --> 00:00:42,917
Musíš chránit artefakt.

16
00:00:43,000 --> 00:00:45,000
Nemůžu ji nechat zemřít.

17
00:00:51,083 --> 00:00:53,083
Náčelníku, artefakt.

18
00:01:08,417 --> 00:01:10,500
Ať to vypadá dobře.

19
00:01:10,792 --> 00:01:13,708
<i>Náčelníku,
detekuji lidskou formu života.

20
00:01:33,667 --> 00:01:36,167
<i>Může to být naše tajemství?</i>

21
00:01:39,750 --> 00:01:42,333
- Pusťte mě!
- Všechny nás zachráníš.

22
00:01:50,167 --> 00:01:52,125
Máš ty ale štěstí.

23
00:02:04,750 --> 00:02:07,125
<i>Vlastně to já mám štěstí.</i>

24
........