1
00:00:41,451 --> 00:00:44,991
<i>Je divné, jak lidé
vzhlížejí k obloze, jako by to bylo nebe.</i>

2
00:00:47,410 --> 00:00:49,330
<i>Ale není to nebe,
které vidí.</i>

3
00:00:50,035 --> 00:00:51,075
<i>Je to zapomnění.</i>

4
00:00:52,493 --> 00:00:55,163
<i>Chladné, tmavé, bezvýznamné.</i>

5
00:00:55,243 --> 00:00:57,083
<i>Bezvýznamné.</i>

6
00:01:25,701 --> 00:01:26,761
Zlé sny?

7
00:01:28,493 --> 00:01:29,663
Havárie letadla.

8
00:01:31,243 --> 00:01:34,453
- Byl tam?
- Neviděla jsem mu do tváře.

9
00:01:35,451 --> 00:01:36,661
Ale byl to on, že jo?

10
00:01:38,285 --> 00:01:39,535
Vždycky je to on.

11
00:01:42,701 --> 00:01:43,911
Nemohu spát.

12
00:01:46,743 --> 00:01:48,333
Budeš mi chybět.

13
00:01:50,201 --> 00:01:52,871
Možná bys měla požádat doktora M.,
aby ti něco předepsal.

14
00:01:52,951 --> 00:01:54,081
Do prdele s doktorem M.

15
00:01:54,201 --> 00:01:56,871
Co na tom záleží?

16
00:01:58,410 --> 00:02:00,290
Jakmile odejdeš, neusnu.

17
00:02:03,785 --> 00:02:04,855
No tak.

18
00:02:13,243 --> 00:02:14,583
Nemůžeš odejít.

19
00:02:14,993 --> 00:02:16,993
Vždycky mě můžeš přijet navštívit.

20
00:02:18,368 --> 00:02:19,408
Až se uzdravíš.

21
00:02:22,243 --> 00:02:23,743
Lžeš.

22
00:02:24,660 --> 00:02:27,160
- Nelži mi, Jane.
- Já nelžu.

23
00:02:28,660 --> 00:02:31,790
Jen mi říkáš,
co chci slyšet.

24
00:02:32,618 --> 00:02:34,868
........