1
00:00:01,088 --> 00:01:25,452
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:03,786 --> 00:00:06,354
<i>Je mi moc líto vaší ztráty,
paní McCartyová.</i>

3
00:00:06,484 --> 00:00:08,356
Budete potřebovat muže,
který se o vás postará.

4
00:00:08,486 --> 00:00:09,792
No tak!
Mám tě!

5
00:00:09,922 --> 00:00:11,837
-Jděte od ní pryč!
-Dej mi tu zbraň!

6
00:00:11,868 --> 00:00:12,868
Ne.

7
00:00:14,057 --> 00:00:16,407
Dovolte mi, abych se představil.
Jmenuji se Henry Antrim.

8
00:00:17,976 --> 00:00:22,773
Naštěstí na západě existují lidé,
kteří tady chtějí nastolit právní stát

9
00:00:22,774 --> 00:00:26,288
a bohabojnou spravedlnost
pro všechny lidi, kteří tady žijí.

10
00:00:28,293 --> 00:00:30,731
Lže ti.
Ve všem.

11
00:00:30,732 --> 00:00:33,510
<i>Pojďme si zahrát monte.
Naplníme si kapsy.</i>

12
00:00:33,772 --> 00:00:37,120
Já neprohrávám,
ne s tímhle zasraným Mexičanem.

13
00:00:38,822 --> 00:00:42,000
Ring Santa Fe je nejstarší
a nejsilnější ze všech, Billy.

14
00:00:42,000 --> 00:00:44,319
Chci jen spravedlnost
pro svého přítele.

15
00:00:45,175 --> 00:00:47,673
Hattie, kdo ti to udělal.

16
00:00:48,004 --> 00:00:51,473
Antrim. Je to jeden z mých
pravidelných zákazníků.

17
00:00:52,920 --> 00:00:54,406
Jestli to ten kluk!

18
00:00:57,299 --> 00:00:59,324
Vypadá to, že jsem zadlužen víc,
než jsem si myslel.

19
00:00:59,325 --> 00:01:00,686
Musíme odtud zmizet.

20
00:01:00,686 --> 00:01:02,563
-A kam?!
-Já nevím!

21
00:01:02,563 --> 00:01:03,897
<i>Nemusíš s ním zůstat.</i>

22
........