1
00:00:05,039 --> 00:00:05,873
<i>Viděli jste…</i>

2
00:00:05,956 --> 00:00:07,791
<i>Brianno, čemu opravdu věříš?</i>

3
00:00:07,875 --> 00:00:10,794
Rogere, jak můžu vědět,
jestli je Jemmy jeho?

4
00:00:10,878 --> 00:00:12,046
Prý jsme umřeli.

5
00:00:12,129 --> 00:00:13,380
V požáru.

6
00:00:13,464 --> 00:00:16,425
Král Jiří a guvernér Martin
vám posílají pušky.

7
00:00:16,508 --> 00:00:18,427
Budu bojovat s vámi, Medvědobijče.

8
00:00:19,178 --> 00:00:22,806
Poprosil mě, abych vedl bohoslužbu.
Jen jako náhrada.

9
00:00:22,890 --> 00:00:23,891
Proč to neudělá Tom?

10
00:00:23,974 --> 00:00:25,100
Tom není kazatel.

11
00:00:25,184 --> 00:00:26,060
To ani ty.

12
00:00:26,143 --> 00:00:28,187
Co kdybych to chtěl dělat oficiálně?

13
00:00:28,270 --> 00:00:29,980
V Edentonu je presbytář.

14
00:00:30,064 --> 00:00:31,273
<i>Odjedeme co nejdřív.</i>

15
00:00:31,356 --> 00:00:34,610
Vaše žena před námi stojí
celá zašpiněná od krve.

16
00:00:34,693 --> 00:00:36,737
Nemyslím si, že něco naznačujeme.

17
00:00:36,820 --> 00:00:40,532
Po tom hrozném obvinění
a po tom přiznání v kostele,

18
00:00:40,616 --> 00:00:43,911
že čeká dítě s panem Fraserem…

19
00:00:43,994 --> 00:00:46,371
Pane Frasere, přišli jsme pro vaši ženu.

20
00:00:46,455 --> 00:00:49,917
Přišli jsme ji zatknout
za vraždu Malvy Christieové.

21
00:02:05,242 --> 00:02:08,120
NEJSEM SAMA

22
00:02:30,434 --> 00:02:32,227
Přijeli jsme ji zatknout.

23
00:02:33,645 --> 00:02:35,439
Za vraždu Malvy Christieové.

24
00:02:37,357 --> 00:02:38,483
........