1
00:00:04,091 --> 00:00:05,294
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:05,319 --> 00:00:06,981
Všechny vaše cíle
jsou na této fotce.

3
00:00:07,006 --> 00:00:10,488
- Jsou ostatní na řadě?
- Val Turnerová to odhalí.

4
00:00:10,532 --> 00:00:11,813
Honíme si kvůli ní ocasy

5
00:00:11,837 --> 00:00:13,250
a já odmítám hovory
z Bílého domu.

6
00:00:13,274 --> 00:00:15,885
Rádi bychom z vás udělali našeho
styčného důstojníka této operace.

7
00:00:15,928 --> 00:00:18,037
- A co ředitel Réal?
- Jste nohama na zemi.

8
00:00:18,061 --> 00:00:20,150
Dobrý den, paní Turnerová.
Tady Michael Bagnall.

9
00:00:20,194 --> 00:00:21,934
Zastupuji paní Fedorovou.

10
00:00:23,806 --> 00:00:25,808
<i>Zemřel, když upadl na stůl.</i>

11
00:00:25,851 --> 00:00:30,030
Vyhrožují kompletním vyšetřováním,
během kterého budu na samotce.

12
00:00:31,292 --> 00:00:32,510
Tomu nevěřím.

13
00:00:32,554 --> 00:00:34,755
Myslela jsem, že nemůžu mít děti.

14
00:00:35,454 --> 00:00:38,647
"Malá dívka, když spí,
si položí ruku na srdce."

15
00:00:38,690 --> 00:00:41,171
Zprávu jsme vysledovali
na sever státu New York.

16
00:00:41,215 --> 00:00:43,826
Myslím, že jsme právě přišli na to,
kde Elena schovává svou dceru.

17
00:00:43,869 --> 00:00:45,393
Čekejte na povel.

18
00:00:45,436 --> 00:00:47,003
Získáme zpátky federální rezervy.

19
00:00:47,047 --> 00:00:49,049
- K zemi! Hned!
- FBI!

20
00:00:49,092 --> 00:00:50,746
<i>Skvělé zprávy.</i>

21
00:00:50,789 --> 00:00:52,878
Byla to práce.
Já jsem ji udělal.

22
00:00:52,922 --> 00:00:55,011
Jak chce ukrást 6 tisíc tun zlata?

........