2
00:00:07,040 --> 00:00:09,960
V minulých dílech...

3
00:00:10,000 --> 00:00:15,240
Po všech těch letech jsem na pochybách.
Hledal jsi něco nebo utíkal?

4
00:00:15,280 --> 00:00:20,400
Čas se krátí.
Nabízíme svou královnu.

5
00:00:21,680 --> 00:00:24,240
Spusť autodestrukční sekvenci.

6
00:00:25,520 --> 00:00:27,480
Co je tohle za peklo, Q?

7
00:00:27,520 --> 00:00:31,600
Nechci ti udělit lekci,
ale pokání.

8
00:00:31,640 --> 00:00:33,440
- Nebo?
- Odpuštění.

9
00:00:33,480 --> 00:00:36,400
- Odpuštění za co?
- Myslím, že víš.

10
00:00:36,440 --> 00:00:39,240
Musíme napravit minulost.

11
00:00:39,280 --> 00:00:43,400
Jestli zklameme,
zklameme i Elnora.

12
00:00:43,440 --> 00:00:46,360
- Nejste Laris.
- Jmenuji se Tallinn.

13
00:00:46,400 --> 00:00:50,520
Zasvětila jsem celé své bytí
ochraně jediné osoby.

14
00:00:50,560 --> 00:00:54,160
Vidím vše, ale nikdo nevidí mne.
S Renée jsem se nesetkala.

15
00:00:54,200 --> 00:00:58,880
Takže bez mise na Europu, jen beznaděj?
Kdy všichni nenávidí všechny.

16
00:00:58,920 --> 00:01:01,160
Takže se jen musíme postarat,
aby Renée seděla v té lodi.

17
00:01:01,200 --> 00:01:06,280
Bohužel ostatní nepřežily.
Zjevně jsi byla ze všech nejsilnější.

18
00:01:06,320 --> 00:01:07,880
Jsem experiment?

19
00:01:07,920 --> 00:01:11,800
Když teď odejdu těmi dveřmi,
co ti bude chybět víc?

20
00:01:11,840 --> 00:01:16,960
Renée Picardová buď odstartuje a učiní objev,
díky kterému bude tvoje práce překonaná.

21
00:01:17,000 --> 00:01:21,000
Nebo Zemi v tvojí době postihne
ekologická katastrofa.

22
00:01:21,040 --> 00:01:26,320
A o pomoc se obrátí na tebe.
Jen kdybys dostal tu možnost.

........