2
00:00:34,440 --> 00:00:37,520
Nezáleží na tom, kolik je na nebi hvězd...

3
00:00:39,120 --> 00:00:43,720
...nezáleží na tom kolik galaxií
se točí za tou naší.

4
00:00:43,800 --> 00:00:47,480
Senzory zaměřeny na blížící se UFO.
Objevilo se z ničeho nic.

5
00:00:47,520 --> 00:00:53,560
Nezáleží na pravděpodobnosti, nebo kolikrát
řekneme, že nejsme ve vesmíru sami...

6
00:00:53,600 --> 00:00:55,160
Blíží se, ale zpomaluje.

7
00:00:55,200 --> 00:01:00,240
...naše první návštěva z hvězd
bude stejně patřit do světa pohádek a sci-fi.

8
00:01:00,280 --> 00:01:02,760
- Hlášení.
- Telemetrie potvrzena.

9
00:01:02,800 --> 00:01:06,120
UFO nevzlétlo z povrchu.
Přiletělo z vesmíru.

10
00:01:06,160 --> 00:01:10,320
První kontakt s jiným druhem vždy
patří do kategorie „nemožné“.

11
00:01:10,360 --> 00:01:11,720
Máme vizuální kontakt.

12
00:01:11,760 --> 00:01:18,520
První kontakt je pouhým snem...
dokud jednoho dne už ne.

13
00:01:18,560 --> 00:01:20,200
Co je to?

14
00:01:36,560 --> 00:01:39,520
Vesmír je každým dnem menší a menší.

15
00:01:39,560 --> 00:01:45,800
A hrozbu agrese od kterékoli skupiny
už nelze tolerovat.

16
00:01:45,840 --> 00:01:50,560
Všichni se musí cítit v bezpečí,
jinak to není bezpečí.

17
00:01:52,160 --> 00:01:58,120
To neznamená, že se vzdáváme svých práv a svobod.
Kromě práva jednat nezodpovědně.

18
00:01:58,160 --> 00:02:01,960
Vaši předkové to věděli.

19
00:02:02,000 --> 00:02:05,560
My z jiných planet, jsme už dávno
tento princip přijali za svůj.

20
00:02:05,600 --> 00:02:11,640
Máme organizaci pro společnou
ochranu všech planet a pro celkové...

21
00:02:11,680 --> 00:02:13,200
Vážně?

22
00:02:16,240 --> 00:02:17,720
Zase?

23
00:02:17,760 --> 00:02:20,760
Vždyť je to klasika.
........