1
00:00:01,210 --> 00:01:46,107
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:05,414 --> 00:00:08,186
Billy, prosím, slib mi,
že Antrimovi nikdy neublížíš.

3
00:00:08,617 --> 00:00:12,229
Nenávidím sám sebe, Billy.
Vždycky jsem se nenáviděl.

4
00:00:12,360 --> 00:00:14,144
Víš, co dělají lidem, kteří...

5
00:00:18,888 --> 00:00:20,846
Čím chceš být, Billy?

6
00:00:20,977 --> 00:00:23,240
Nemůžeš věčně uklízet stoly
a hrát poker.

7
00:00:23,371 --> 00:00:25,895
Jesse, čím se živíš?

8
00:00:26,026 --> 00:00:29,246
Trochu kšeftuji s dobytkem.
Chceš to zkusit?

9
00:00:29,377 --> 00:00:30,377
Ne.

10
00:00:30,943 --> 00:00:32,945
Zemře?
Zemře můj syn?

11
00:00:33,076 --> 00:00:35,470
Váš syn má souchotiny.

12
00:00:35,600 --> 00:00:37,254
Proč nejdeš s námi?

13
00:00:37,385 --> 00:00:39,387
Můžeš si vydělat skutečné peníze.

14
00:00:39,517 --> 00:00:40,866
<i>Postarám se o tebe.</i>

15
00:00:44,566 --> 00:00:46,002
Chudák můj chlapec.

16
00:00:46,133 --> 00:00:48,590
Je mi moc líto tvé ztráty, Kathleen.

17
00:00:48,831 --> 00:00:51,703
Všechno, co se stalo...
Myslíš, že to stálo za to?

18
00:00:51,834 --> 00:00:53,444
-Měli jsme na výběr?
-Ne.

19
00:00:53,575 --> 00:00:55,446
Neměli jsme na výběr.

20
00:00:55,806 --> 00:00:58,710
-Co se stalo?
-Má stejnou nemoc jako tvůj bratr.

21
00:00:58,841 --> 00:01:02,758
Musím jít, Billy.
A ty mě musíš nechat.

22
00:01:02,888 --> 00:01:08,285
Vidím tvoji duši a vím,
že jsi dobrý člověk.

23
00:01:08,416 --> 00:01:12,239
........