1
00:00:02,236 --> 00:00:05,404
V centru naší sluneční soustavy
se nachází agresivní hvězda.

2
00:00:07,741 --> 00:00:13,746
Obrovská energie, žhnoucí povrch,
mohutné chuchvalce.

3
00:00:13,847 --> 00:00:15,347
To je absurdní.

4
00:00:15,448 --> 00:00:18,517
A naše planeta je jí vydána
na milost a nemilost.

5
00:00:18,585 --> 00:00:24,857
Dochází k výbuchům a mohutným výronům plazmy,
které míří přímo k Zemi.

6
00:00:26,526 --> 00:00:30,929
Musíme jim lépe porozumět,
abychom se mohli chránit.

7
00:00:31,031 --> 00:00:35,467
Slunce je vroucí
kotel jaderných reakcí.

8
00:00:35,568 --> 00:00:40,406
Odhalit jeho vnitřní fungování
bylo kdysi nemožné.

9
00:00:40,507 --> 00:00:42,107
Už ale není.

10
00:00:42,208 --> 00:00:45,144
Najali jsme síť špiónů, chcete-li.

11
00:00:45,212 --> 00:00:50,015
Postavili jsme flotilu kosmických sond,
které monitorují Slunce 24 hodin denně.

12
00:00:51,552 --> 00:00:54,270
Vzhledem k tomu,
že Slunce je pod přísným dohledem,

13
00:00:54,304 --> 00:00:57,022
možná máme vše, co je potřeba
k obraně naší planety.

14
00:01:05,380 --> 00:01:10,175
JAK
FUNGUJE
VESMÍR

15
00:01:13,706 --> 00:01:16,942
6. září 2017.

16
00:01:17,010 --> 00:01:22,201
Ze Slunce vyráží záblesk ultrafialového
a rentgenového světla

17
00:01:23,600 --> 00:01:26,792
a vysílá k Zemi proud záření.

18
00:01:27,554 --> 00:01:29,488
Říkáme tomu sluneční erupce.

19
00:01:30,858 --> 00:01:35,211
Erupce jsou obrovské
exploze na povrchu Slunce,

20
00:01:35,244 --> 00:01:39,598
které vrhají světlo do sluneční soustavy
a upečou naprosto vše, co jim stojí v cestě.

21
00:01:39,699 --> 00:01:42,734
Jedná se o opravdu výrazné jevy,
které vycházejí ze Slunce.

........