1
00:00:32,155 --> 00:00:39,345
ZTRACENÉ MĚSTO

2
00:00:45,115 --> 00:00:46,247
Byla jsi úžasná.

3
00:00:47,341 --> 00:00:49,386
Pořád mi strašně buší srdce.

4
00:00:51,288 --> 00:00:52,582
I já jsem to cítil.

5
00:00:52,906 --> 00:00:55,253
Díky tvé hrubé síle, Dashi...

6
00:00:55,371 --> 00:00:57,849
...a znalostem starověké
aramejské matematiky.

7
00:00:58,218 --> 00:01:00,877
Ale no tak. To nemá co dělat
s mými dvěma doktoráty

8
00:01:00,902 --> 00:01:03,061
a mým titulem z genderových studií.

9
00:01:04,103 --> 00:01:06,696
To všechno vy, doktorko Lovemoreová.

10
00:01:07,276 --> 00:01:08,602
Opravdu mě...

11
00:01:09,417 --> 00:01:12,018
...nenapadlo,
že najdu Ztracené město D.

12
00:01:12,043 --> 00:01:16,746
Pečlivě bych volil slova.
Budou to vaše poslední.

13
00:01:17,378 --> 00:01:20,661
Dovedli jste mě přímo
k hrobce krále Kalamana

14
00:01:20,848 --> 00:01:24,431
a k legendární
Ohnivé koruně jeho královny.

15
00:01:24,456 --> 00:01:27,021
Takže teď budu hodně bohatý

16
00:01:27,430 --> 00:01:30,295
a vy budete hodně mrtví.

17
00:01:31,052 --> 00:01:34,340
Moment. To jsou tvoji hadi?

18
00:01:34,697 --> 00:01:36,637
Ne, prostě tu byli.

19
00:01:36,662 --> 00:01:39,789
V tomhle chrámu
čekaly stovky hadů na to,

20
00:01:39,814 --> 00:01:41,200
až se tu objevíme?

21
00:01:41,225 --> 00:01:43,200
- Kdo je krmí? Ty?
- Co vlastně jedí?

22
00:01:43,445 --> 00:01:46,086
Proč tamten neuštkne toho chlapa?

23
00:01:46,111 --> 00:01:47,656
Vycvičili je, aby nekousali gangstery?

........