1
00:00:05,556 --> 00:00:09,502
ZLATÝ VĚK
UVÁDÍ

2
00:00:09,527 --> 00:00:14,806
TRAILER, PRO TY JEŽ MILUJÍ ZAKÁZANÉ

3
00:01:08,459 --> 00:01:11,539
♪ Nech ten kufr na místě ♪

4
00:01:12,089 --> 00:01:14,390
♪ Ani se nepoukoušej říct ♪

5
00:01:15,236 --> 00:01:18,442
♪ Že mě opouštíš ♪

6
00:01:18,714 --> 00:01:21,960
♪ Jsi hajzl nejsprostější ♪

7
00:01:22,824 --> 00:01:28,435
♪ Ale vím, že jsem zde, spoutaná ♪

8
00:01:28,910 --> 00:01:32,582
♪ Vidím se prosit a ponižovat se ♪

9
00:01:32,929 --> 00:01:38,746
♪ Je mi z toho zle, přiznávám ♪

10
00:01:39,086 --> 00:01:42,204
♪ A jak nemožné je zakrýt slunce ♪

11
00:01:43,622 --> 00:01:48,765
♪ Uznávám, nemohu bez tebe žít ♪

12
00:01:49,442 --> 00:01:52,402
♪ Nech ten kufr na místě ♪

13
00:01:52,759 --> 00:01:55,711
♪ Neopovažuj se utéci ♪

14
00:01:55,806 --> 00:01:58,767
♪ Už je přílíš pozdě ♪

15
00:01:59,728 --> 00:02:02,664
♪ Nech ten kufr na místě ♪

16
00:02:03,832 --> 00:02:07,665
♪ Nebuď zbabělec ♪

17
00:02:09,681 --> 00:02:13,062
♪ Musíš se starat o tento domov ♪

18
00:02:13,999 --> 00:02:19,014
♪ Kde tě lidé potřebují ♪

19
00:02:20,124 --> 00:02:23,227
♪ Když přestaneš zalévat zahradu ♪

20
00:02:25,632 --> 00:02:29,409
♪ Květiny uvadnou ♪

21
00:02:34,579 --> 00:02:35,685
Natočíme se.

22
00:02:36,292 --> 00:02:37,442
Paže.

23
00:02:44,817 --> 00:02:45,896
Natočíme se.

24
00:02:51,516 --> 00:02:56,769
♪ Navlhčím si rty ♪

25
00:02:58,419 --> 00:03:00,775
♪ Svěcenou vodou ♪
........