1
00:00:22,750 --> 00:00:25,833
Film vychádza zo skutočného
a zdokumentovaného prípadu.

2
00:00:25,917 --> 00:00:30,583
Niektoré udalosti a postavy však boli pre
potreby príbehu upravené alebo vymyslené.

3
00:00:40,917 --> 00:00:46,583
z anglických titulkov pre titulky.com
preložil iljito

4
00:00:49,792 --> 00:00:53,542
„NEZANECHAŤ STOPY“

5
00:00:55,792 --> 00:01:02,042
VARŠAVA, 1983

6
00:01:29,667 --> 00:01:30,792
Postreh!

7
00:01:32,333 --> 00:01:33,333
No čo?

8
00:01:33,625 --> 00:01:36,292
- Musím pomáhať mame v salóne.
- Čože?

9
00:01:36,542 --> 00:01:38,167
Si robíš srandu?

10
00:01:38,375 --> 00:01:41,125
- Už som predsa zmaturoval.
- Iba z polovice.

11
00:01:43,917 --> 00:01:47,458
- Otec bude zúriť.
- Tvoj otec zúri stále.

12
00:01:47,667 --> 00:01:49,208
Maturita býva raz za život.

13
00:01:50,667 --> 00:01:51,875
Optimista!

14
00:01:55,500 --> 00:01:57,208
Naozaj tam musíš ísť?

15
00:01:57,292 --> 00:01:59,458
S tou rukou aj tak nič nespravíš.

16
00:01:59,542 --> 00:02:00,917
Načo riskovať?

17
00:02:01,000 --> 00:02:04,583
Gośka, tú ruku mi zlomili práve preto,
aby som tam nechodila.

18
00:02:06,792 --> 00:02:09,667
- Nechodila kam, mama?
- Baliť balíky na Pivnej ulici.

19
00:02:09,750 --> 00:02:13,042
- Baliť ich jednou rukou?
- Triediť ich.

20
00:02:13,125 --> 00:02:14,875
Prišiel kamión z Bruselu.

21
00:02:14,958 --> 00:02:16,625
A Jurek chce už odísť.

22
00:02:16,917 --> 00:02:20,125
- Otec bude zúriť.
- To bude tak či tak.

23
00:02:21,500 --> 00:02:24,542
........