1
00:00:06,041 --> 00:00:08,916
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:40,916 --> 00:00:46,250
UVÁDĚJÍ FILM MATEUSZE RAKOWICZE

3
00:01:27,500 --> 00:01:31,083
Tento příběh je inspirován
životem Zdzisława Najmrodzkého,

4
00:01:31,166 --> 00:01:36,041
zloděje, který svými 29 útěky orgánům
překonal světový rekord.

5
00:01:41,083 --> 00:01:44,125
POLSKO, 1988

6
00:01:50,708 --> 00:01:54,791
Obchody jsou prázdné, lidé touží po zboží.
Toaletní papír je luxus.

7
00:01:54,875 --> 00:01:59,375
Alkohol a západní výrobky se prodávají
jen za dolary v prodejnách Pewex.

8
00:01:59,458 --> 00:02:00,666
Stát si neví rady.

9
00:02:00,750 --> 00:02:02,833
Ale jeden člověk rozhodně ano…

10
00:03:46,750 --> 00:03:48,750
{\an8}Za tři měsíce mám recitál na Kubě.

11
00:03:48,833 --> 00:03:52,458
{\an8}vezmeme tě jako asistenta,
jenom si musíš koupit pas.

12
00:03:54,000 --> 00:03:56,708
<i>Zdzisław Najmrodzki</i>
<i>se nesmí cítit v bezpečí.</i>

13
00:03:56,791 --> 00:04:00,041
<i>Za informace o místě pobytu hledaného</i>

14
00:04:00,125 --> 00:04:03,375
<i>vypsalo Varšavské velitelství</i>
<i>Veřejné bezpečnosti odměnu</i>

15
00:04:03,458 --> 00:04:05,458
<i>ve výši dvou milionů zlotých.</i>

16
00:04:05,541 --> 00:04:06,625
Najmro, bravo!

17
00:04:06,708 --> 00:04:09,041
<i>Nepolapitelný král podsvětí má na kontě</i>

18
00:04:09,125 --> 00:04:12,000
<i>řadu odvážných přepadení,</i>
<i>vloupání a útěků.</i>

19
00:04:12,500 --> 00:04:14,083
Kolik to bylo minule?

20
00:04:14,166 --> 00:04:15,875
<i>Další zprávy z domova.</i>

21
00:04:16,833 --> 00:04:17,750
Jeden a půl.

22
00:04:17,833 --> 00:04:19,625
<i>Srpnové zvýšení cen lihovin…</i>

23
00:05:43,416 --> 00:05:44,833
VEŘEJNÁ BEZPEČNOST

........