1
00:01:11,540 --> 00:01:14,900
7. díl

2
00:02:43,499 --> 00:02:44,779
Cutomu Makita.

3
00:02:45,420 --> 00:02:51,779
Pracoval na letišti,
kde jste před měsícem dělali razii.

4
00:02:55,059 --> 00:02:58,580
Mohlo by to nějak souviset.

5
00:03:55,779 --> 00:03:58,619
Co děláte? Co to je?

6
00:04:16,940 --> 00:04:21,739
Tak dobře!
Jsem pro! Souhlasím!

7
00:04:27,739 --> 00:04:32,979
Kromě měsíčních podílů ze zisku,
které nám jako spolumajitelům patří,

8
00:04:33,060 --> 00:04:37,060
si budeš veškeré vybavení kasina
pronajímat od nás. Jasné?

9
00:04:37,140 --> 00:04:40,820
-Ano.
-Naitó, připomeň mi...

10
00:04:41,900 --> 00:04:45,979
kdo ti půjčil,
když jsi chtěl začít podnikat?

11
00:04:47,020 --> 00:04:50,460
-Přece vy.
-Přesně tak.

12
00:04:50,539 --> 00:04:55,700
A přesto sis myslel,
že nás můžeš tentokrát vyšachovat.

13
00:04:56,419 --> 00:05:03,099
Jak si s námi jednou začneš,
jsme s tebou napořád.

14
00:05:04,380 --> 00:05:05,539
Pusť ho.

15
00:05:08,500 --> 00:05:12,140
-Co náš přítel ze západu?
-Tozawa?

16
00:05:13,700 --> 00:05:17,219
Neví, že jsme policii
o tom letadlu řekli my?

17
00:05:17,299 --> 00:05:22,700
Ne. Ale možná má podezření.
Od setkání rady je ticho po pěšině.

18
00:05:22,779 --> 00:05:23,739
Dobrá.

19
00:05:26,539 --> 00:05:27,859
Dobrá...

20
00:05:30,859 --> 00:05:33,979
Sato, řekni chlapům,

21
00:05:35,179 --> 00:05:37,779
ať Tozawu zbytečně nedráždí.

22
00:05:39,020 --> 00:05:41,380
Nebo si to s nimi vyřídím.

........