1
00:00:38,246 --> 00:00:41,214
<i>Vyslyš mě, Ódine.</i>

2
00:00:41,249 --> 00:00:43,073
<i>Otče všech bohů.</i>

3
00:00:44,483 --> 00:00:47,220
<i>Povolej stíny dávných věků,</i>

4
00:00:47,255 --> 00:00:53,787
<i>kdy Norny, tkající vlákno,
vládly nad osudy lidí.</i>

5
00:00:53,822 --> 00:00:59,892
<i>Slyš o princově žízni po pomstě
uhašené u ohnivých bran pekelných.</i>

6
00:00:59,927 --> 00:01:04,402
<i>Prince, zrozeného pro Valhallu.</i>

7
00:01:04,437 --> 00:01:06,239
<i>Vyslyš mě.</i>

8
00:01:12,330 --> 00:01:15,330
SEVERNÍ ATLANTIK

9
00:01:29,900 --> 00:01:31,900
L. P. 895

10
00:01:54,223 --> 00:01:55,849
Je tady.

11
00:02:00,889 --> 00:02:03,197
Je tady.

12
00:02:03,232 --> 00:02:06,728
Matko! Otec je tady!

13
00:02:08,336 --> 00:02:10,963
Nikdy nevstupuj
do mých komnat bez pozvání.

14
00:02:10,998 --> 00:02:13,306
Král, paní. Král!

15
00:02:18,511 --> 00:02:19,906
Pojď.

16
00:02:19,941 --> 00:02:21,677
Ódin ho přivedl domů.

17
00:02:45,197 --> 00:02:47,208
Sláva ti, Krkavčí králi!

18
00:02:50,741 --> 00:02:52,477
Válečný krkavče, sláva ti!

19
00:02:55,042 --> 00:02:56,712
Sláva ti, pane!

20
00:03:00,212 --> 00:03:02,553
Válečný krkavče, sláva ti!

21
00:03:02,588 --> 00:03:04,148
Sláva ti, dárci prstenu!

22
00:03:24,346 --> 00:03:25,906
Kupředu, bratře!

23
00:03:39,955 --> 00:03:42,263
Jděte.

24
00:03:55,872 --> 00:04:01,106
Sláva ti, králi Aurvandile!
Válečný krkavče, sláva ti!

........