1
00:00:00,053 --> 00:00:01,055
Překlad: datel071

2
00:00:11,358 --> 00:00:13,288
<i>Bore da, dosbarth naw.</i>

3
00:00:13,408 --> 00:00:17,899
<i>Bore da, Mr Edwards.</i>

4
00:00:18,019 --> 00:00:20,607
TŘÍDA 9
<i>Dyma'ch athro newydd Mr Curtis.</i>

5
00:00:20,727 --> 00:00:24,553
PAN KING
<i>Ac mae'n mynd I 'ch dysgu chi yn Saesneg.</i>

6
00:00:24,585 --> 00:00:27,840
Právě jsem jim řekl,
že všechny vaše hodiny budou v angličtině.

7
00:00:27,875 --> 00:00:31,599
Což je velmi důležitá dovednost
pro ty dobrodruhy mezi vámi,

8
00:00:31,634 --> 00:00:34,537
kteří snad zamýšlejí
naši vesnici jednou opustit.

9
00:00:36,019 --> 00:00:38,665
Pan Curtis dříve učil
na škole v Londýně,

10
00:00:38,709 --> 00:00:42,052
takže nám určitě bude vyprávět
spoustu vzrušujících příběhů.

11
00:00:42,576 --> 00:00:44,539
Prý se tam za kávu platí 2 libry.

12
00:00:44,582 --> 00:00:48,365
- A za vše ostatní.
- Propána, jen si to představte!

13
00:00:49,227 --> 00:00:54,590
Jak všichni víte, váš bývalý učitel pan King
nás musel po báječném roce opustit.

14
00:00:54,629 --> 00:00:56,147
Já vím, já vím.

15
00:00:56,179 --> 00:00:58,739
Ale poslal nám pohlednici z cest.

16
00:00:59,182 --> 00:01:02,613
Kdopak ji přečte celé třídě?

17
00:01:02,657 --> 00:01:04,109
Já! Já.

18
00:01:05,048 --> 00:01:08,459
Ceri, budeš tak laskavá?

19
00:01:10,599 --> 00:01:11,980
Hodné děvče.

20
00:01:16,447 --> 00:01:20,547
"Milá třído 9,
posílám pozdrav z těch pekelných dálav.

21
00:01:20,579 --> 00:01:26,653
Mám se báječně a myslím na vás,
na to, jak načnete novou kapitolu.

22
00:01:26,697 --> 00:01:29,821
V srdci chovám vzpomínku
na náš společně strávený čas,

........