1
00:00:01,795 --> 00:00:05,567
Překlad: datel071

2
00:00:13,491 --> 00:00:15,418
<i>Bore da, dosbarth naw.</i>

3
00:00:15,538 --> 00:00:20,029
<i>Bore da, Mr Edwards.</i>

4
00:00:20,149 --> 00:00:22,737
TŘÍDA 9
<i>Dyma'ch athro newydd Mr Curtis.</i>

5
00:00:22,857 --> 00:00:26,683
PAN KING
<i>Ac mae'n mynd I 'ch dysgu chi yn Saesneg.</i>

6
00:00:26,715 --> 00:00:29,970
Právě jsem jim řekl,
že všechny vaše hodiny budou v angličtině.

7
00:00:30,005 --> 00:00:33,729
Což je velmi důležitá dovednost
pro ty dobrodruhy mezi vámi,

8
00:00:33,764 --> 00:00:36,667
kteří snad zamýšlejí
naši vesnici jednou opustit.

9
00:00:38,149 --> 00:00:40,795
Pan Curtis dříve učil
na škole v Londýně,

10
00:00:40,839 --> 00:00:44,182
takže nám určitě bude vyprávět
spoustu vzrušujících příběhů.

11
00:00:44,706 --> 00:00:46,669
Prý se tam za kávu platí 2 libry.

12
00:00:46,712 --> 00:00:50,495
- A za vše ostatní.
- Propána, jen si to představte!

13
00:00:51,357 --> 00:00:56,720
Jak všichni víte, váš bývalý učitel pan King
nás musel po báječném roce opustit.

14
00:00:56,759 --> 00:00:58,277
Já vím, já vím.

15
00:00:58,309 --> 00:01:00,869
Ale poslal nám pohlednici z cest.

16
00:01:01,312 --> 00:01:04,743
Kdopak ji přečte celé třídě?

17
00:01:04,787 --> 00:01:06,239
Já! Já.

18
00:01:07,178 --> 00:01:10,589
Ceri, budeš tak laskavá?

19
00:01:12,729 --> 00:01:14,110
Hodné děvče.

20
00:01:18,577 --> 00:01:22,677
"Milá třído 9,
posílám pozdrav z těch pekelných dálav.

21
00:01:22,709 --> 00:01:28,783
Mám se báječně a myslím na vás,
na to, jak načnete novou kapitolu.

22
00:01:28,827 --> 00:01:31,951
V srdci chovám vzpomínku
na náš společně strávený čas,

........