1
00:00:01,653 --> 00:00:03,090
- Ďakujem, že ste prišli.

2
00:00:05,179 --> 00:00:08,573
- Dobre oslávenkyňa.
Ešte jeden drink.

3
00:00:08,617 --> 00:00:10,836
- Už musím ísť domov,
Becca.

4
00:00:10,880 --> 00:00:12,838
Moje deti--
- Dnes nespia doma.

5
00:00:12,882 --> 00:00:15,276
A Sonny má zápas
a ten sa ešte neskončil.

6
00:00:15,319 --> 00:00:17,495
- Viem--ale ak teraz odídem,

7
00:00:17,539 --> 00:00:20,063
stihnem ešte posledných
pár minút v televízii.

8
00:00:20,107 --> 00:00:22,718
- Preto Boh stvoril
"SportsCenter", zlatko.

9
00:00:22,761 --> 00:00:23,849
No tak.

10
00:00:23,893 --> 00:00:25,808
Morty je asi
pol bloku odtiaľto.

11
00:00:25,851 --> 00:00:27,549
- Naozaj nemám náladu.

12
00:00:27,592 --> 00:00:30,334
- Zabudla si,
čo máš na svojej titulke "Vogue"?

13
00:00:30,378 --> 00:00:33,294
35 je nových 25.

14
00:00:33,337 --> 00:00:34,860
- Viem.

15
00:00:34,904 --> 00:00:39,213
Zrejme áno.

16
00:00:39,256 --> 00:00:40,649
- Domov, pani Langerová?

17
00:00:40,692 --> 00:00:43,739
- Chvíľu vydrž?
Jeden drink.

18
00:00:43,782 --> 00:00:45,393
- S tebou to nikdy nie je
len jeden drink.

19
00:00:45,436 --> 00:00:47,221
U teba sme mali Bellinis

20
00:00:47,264 --> 00:00:48,396
a na večeru
dve fľaše červeného.

21
00:00:48,439 --> 00:00:49,701
- Presne tak.

22
00:00:49,745 --> 00:00:52,791
Takže teraz je čas
na espresso martini.

........