1
00:00:01,936 --> 00:00:05,304
Nacházíme se v Paso Robles,
v Kalifornii.

2
00:00:05,339 --> 00:00:10,909
O pomoc nás požádal
majitel jedné budovy.

3
00:00:10,945 --> 00:00:15,147
Dějí se tam věci,
které ovlivňují jeho podnikání.

4
00:00:15,215 --> 00:00:20,048
Věci, které mají vážný dopad
na životy a duševní blaho

5
00:00:20,050 --> 00:00:23,322
jeho zaměstnanců.

6
00:00:23,357 --> 00:00:27,159
Tato budova není jen tak obyčejná.

7
00:00:27,227 --> 00:00:31,296
Jedná se o nejstarší dřevostavbu,
která se v tomto městě nachází.

8
00:00:31,365 --> 00:00:35,000
Aktivita v této budově
natolik zesílila,

9
00:00:37,238 --> 00:00:40,939
že to přinutilo majitele,
aby nainstaloval bezpečnostní kamery

10
00:00:40,974 --> 00:00:44,043
i do horních pater.

11
00:00:44,111 --> 00:00:47,479
V druhém podlaží se nachází pokoje.

12
00:00:47,515 --> 00:00:51,183
Když tu byl ještě hambinec,
používaly je nevěstky.

13
00:00:51,251 --> 00:00:57,256
Druhé patro je nejobávanější
z celé této budovy.

14
00:00:57,357 --> 00:00:59,758
Speciálně jedna žena

15
00:00:59,827 --> 00:01:02,661
měla až příliš
detailní zážitek s něčím,

16
00:01:02,730 --> 00:01:08,150
co sama popsala
jako nejděsivější zjevení,

17
00:01:09,659 --> 00:01:12,438
jaké doposud ve svém
životě viděla.

18
00:01:54,982 --> 00:01:58,584
V devatenáctém století
byla Pine Street

19
00:01:58,652 --> 00:02:00,853
chudinským brlohem Pasa Robles.

20
00:02:00,921 --> 00:02:03,055
Byl to doslovný divoký západ.

21
00:02:03,123 --> 00:02:05,023
Dřevorubci, horníci
a prostitutky...

22
00:02:05,025 --> 00:02:08,861
........