1
00:00:23,183 --> 00:00:26,100
<i>Dějiny jsou plné toho,</i>
<i>jak Superman zachránil svět</i>

2
00:00:26,183 --> 00:00:28,891
<i>a jak Batman zachránil Gotham City.</i>

3
00:00:30,766 --> 00:00:32,558
<i>Ale existuje další hrdina.</i>

4
00:00:33,433 --> 00:00:34,516
ČERNÝ HAD

5
00:00:34,600 --> 00:00:36,016
<i>Skvělý hrdina.</i>

6
00:00:36,100 --> 00:00:37,641
{\an8}ČERNÝ HAD VS. PELÉ

7
00:00:37,725 --> 00:00:42,725
<i>Hrdina, který v polovině 20. století</i>
<i>osvobodil zemi, lid a kontinent.</i>

8
00:00:42,808 --> 00:00:45,141
ČERNý HAD SPOLU S JOHNNYM

9
00:00:45,225 --> 00:00:48,766
<i>Muž, který bojoval</i>
<i>proti tyranii krvežíznivého diktátora…</i>

10
00:00:50,266 --> 00:00:51,725
<i>Ezéchiase prvního.</i>

11
00:01:03,725 --> 00:01:08,933
<i>Jako dítě unikl plamenům a vychovával jej</i>
<i>poslední strážce školy Žlutého hada.</i>

12
00:01:10,141 --> 00:01:13,933
<i>Ozbrojený svými pěstmi a srdcem</i>

13
00:01:14,016 --> 00:01:16,641
<i>napsal legendu o Černém hadovi.</i>

14
00:01:16,725 --> 00:01:20,808
<i>Tohle je jeho příběh. Tohle je můj příběh.</i>

15
00:01:33,391 --> 00:01:38,725
{\an8}ZAČÁTEK 70. LET

16
00:01:54,600 --> 00:01:55,850
{\an8}Jak se máš, dědečku?

17
00:01:57,808 --> 00:01:59,433
{\an8}Obejmi mě, synku.

18
00:02:00,933 --> 00:02:02,725
{\an8}- Rád tě vidím!
- Já tebe taky.

19
00:02:03,225 --> 00:02:05,933
{\an8}- Jak je to jednoduché, viď?
- Jaká byla cesta?

20
00:02:06,016 --> 00:02:08,183
- Dobrá.
- Jak to jde v Paříži?

21
00:02:08,266 --> 00:02:09,891
Jsem vyčerpaný.

22
00:02:09,975 --> 00:02:14,766
Včera jsem provedl operaci na dvojité
zlomenině lýtkové a holenní kosti.

23
00:02:15,350 --> 00:02:20,766
Co naplat, složil jsem Hippokratovu
přísahu. Když trpí pacient, já taky.
........