1
00:00:01,001 --> 00:00:03,086
<i>V minulých dílech jste viděli</i>

2
00:00:03,169 --> 00:00:06,214
To je Paul McFarlane.
Děkan na Rosegravu.

3
00:00:06,297 --> 00:00:08,383
-Znal vaši matku.
-Opravdu?

4
00:00:08,466 --> 00:00:10,760
Ano. Byli jsme spolužáci.

5
00:00:10,844 --> 00:00:13,972
Vždy byla o krok vpřed,
ať zněl úkol jakkoli.

6
00:00:14,055 --> 00:00:15,557
<i>Když mi to říkal,</i>

7
00:00:15,640 --> 00:00:16,850
<i>jako by něco tajil.</i>

8
00:00:16,933 --> 00:00:20,103
"Laura a Paul. Láska je ve vzduchu."

9
00:00:20,186 --> 00:00:22,480
Děkan byl mámina láska.

10
00:00:26,526 --> 00:00:27,402
Joe!

11
00:00:31,906 --> 00:00:34,117
Neměl právě tohle na sobě?

12
00:00:34,200 --> 00:00:36,911
Myslíš snad, že ta látka promluví?

13
00:00:36,995 --> 00:00:38,872
<i>Zeptej se znalce.</i>

14
00:00:38,955 --> 00:00:42,042
Je to od výrobce uniforem.

15
00:00:42,125 --> 00:00:45,795
Možná je to vojenské,
ale když vidím tu barvu,

16
00:00:45,879 --> 00:00:47,922
asi to je policejní.

17
00:00:48,006 --> 00:00:51,676
Možná hledáme
policejního křiváka z Dixon City.

18
00:00:51,760 --> 00:00:54,721
Jo. Nebo někoho z větší blízkosti.

19
00:00:57,599 --> 00:00:58,558
<i>Před pár hodinami</i>

20
00:00:58,975 --> 00:01:00,810
<i>muž zatčený na ranči utekl.</i>

21
00:01:06,608 --> 00:01:10,403
<i>Můžeme potvrdit útěk vězně z vazby.</i>

22
00:01:10,487 --> 00:01:13,531
<i>Pozor, je ozbrojen a nebezpečný.</i>

23
00:01:13,615 --> 00:01:15,742
<i>Buďte opatrní.</i>

24
00:01:23,917 --> 00:01:25,502
<i>Začínáš být nedůsledný.</i>
........