1
00:00:01,041 --> 00:00:06,116
Již v roce 1938
ředitel FBI, J. Edgar Hoover,

2
00:00:06,151 --> 00:00:09,435
požádal tehdejšího správce
Jeffersonianova institutu,

3
00:00:09,923 --> 00:00:13,622
profesora Daniela Paynea,
o pomoc při určení vzorků,

4
00:00:13,622 --> 00:00:16,374
které Hoover považoval
za stoprocentně lidské.

5
00:00:16,374 --> 00:00:17,889
A tohle byl výsledek.

6
00:00:21,343 --> 00:00:26,633
Navzdory této prvotní neshodě si FBI a
Jeffersoniani vybudovali vzájemnou úctu,

7
00:00:26,633 --> 00:00:32,028
někdo by řekl přátelství,
které přetrvává do dnes.

8
00:00:32,063 --> 00:00:33,252
Děkuji.

9
00:00:37,310 --> 00:00:38,897
Děkuji vám, Dr. Brennanová.

10
00:00:38,932 --> 00:00:40,674
Jsou nějaké otázky?
Ano?

11
00:00:41,569 --> 00:00:43,487
Kolik peněz jste
dostala za svou knihu?

12
00:00:43,796 --> 00:00:47,348
Opravdu nevím.
Nemám účetního a agent...

13
00:00:47,383 --> 00:00:51,267
Tohle opravdu není ta pravá otázka,
kterou očekáváme od studentů antropologie.

14
00:00:51,302 --> 00:00:52,233
Ano?

15
00:00:52,268 --> 00:00:55,039
Měla jste již agenta před napsáním
knihy nebo až po tom?

16
00:00:55,074 --> 00:01:00,990
Lidi, Dr. Brennanová je uznávaná soudní
antropoložka, která navíc napsala knihu.

17
00:01:01,000 --> 00:01:04,056
Já mám otázku týkající
se role FBI ve vaši knize.

18
00:01:04,056 --> 00:01:08,620
Kdo byl podkladem pro brilantního a
prozíravého zvláštního agenta Andyho Listera?

19
00:01:08,620 --> 00:01:09,858
Ó, proboha.

20
00:01:09,893 --> 00:01:12,104
Protože jsem si sakra jistý, že já.

21
00:01:12,104 --> 00:01:14,012
Co tady děláš Boothe?

22
00:01:14,047 --> 00:01:19,915
........