1
00:00:01,001 --> 00:00:02,752
<i>Videli ste…</i>

2
00:00:02,836 --> 00:00:06,381
Do konca roka budeme v divízii II.

3
00:00:06,464 --> 00:00:07,924
- Kam ideme?
- Do divízie II!

4
00:00:08,008 --> 00:00:11,177
Bol by to obrovský úspech,
ale ak sa tam dostaneme,

5
00:00:11,261 --> 00:00:13,680
<i>istý čas nás budú nemilosrdne porážať.</i>

6
00:00:13,763 --> 00:00:15,432
<i>Vitajte vo Westbrooku.</i>

7
00:00:15,515 --> 00:00:17,058
Všetky sem! Dáme si selfie.

8
00:00:17,142 --> 00:00:21,146
- <i>Máš asi milión sledovateľov.</i>
- 149-tisíc, ale pracujem na tom.

9
00:00:21,229 --> 00:00:22,772
Robím video o tvojom otcovi.

10
00:00:22,856 --> 00:00:26,401
<i>Novinárska integrita káže</i>
<i>preskúmať príbeh zo všetkých strán.</i>

11
00:00:26,484 --> 00:00:29,446
Som za. Mám o ňom čo povedať.

12
00:00:32,699 --> 00:00:34,034
<i>Lance Armstrong.</i>

13
00:00:35,201 --> 00:00:36,369
<i>O. J. Simpson.</i>

14
00:00:37,704 --> 00:00:38,872
<i>Marvyn Korn.</i>

15
00:00:41,124 --> 00:00:45,253
Toto sú padlí hrdinovia športu,

16
00:00:45,337 --> 00:00:48,548
<i>tváre, ktoré rozdrvili amerického ducha.</i>

17
00:00:49,632 --> 00:00:51,301
<i>Som Harper Schapirová.</i>

18
00:00:51,384 --> 00:00:55,221
<i>Keď som začala pracovať na svojom</i>
<i>najnovšom fakultnom Scha-profile,</i>

19
00:00:55,305 --> 00:00:57,599
<i>chcela som,</i>
<i>aby sa Marvyn Korn zodpovedal</i>

20
00:00:57,682 --> 00:00:58,683
<i>za toto.</i>

21
00:00:58,767 --> 00:01:01,936
Všetko zahodiť:
Príbeh Marvyna Korna

22
00:01:03,355 --> 00:01:05,690
<i>Potom som spravila výnimočný rozhovor,</i>

23
00:01:06,524 --> 00:01:09,152
pri ktorom som si uvedomila,
že namiesto „Čo?“

........