1
00:00:46,470 --> 00:00:47,930
Ale no tak.

2
00:00:48,472 --> 00:00:49,473
Řekněte něco.

3
00:00:56,105 --> 00:00:57,815
Sakra! Proč to děláte?

4
00:00:58,649 --> 00:01:01,068
Ježíši, musí existovat lepší způsob.

5
00:01:01,652 --> 00:01:02,486
Haló?

6
00:01:04,154 --> 00:01:06,198
Proč sjíždíme ze silnice?

7
00:01:06,281 --> 00:01:08,325
FOSFOR

8
00:01:08,409 --> 00:01:11,578
Ať tohle znamená, co chce,
hlavně ne na poušť.

9
00:01:11,662 --> 00:01:13,163
Kdekoli kromě pouště.

10
00:01:13,831 --> 00:01:16,041
Panebože, mně je zle.

11
00:01:22,464 --> 00:01:24,133
No tak, chlapi. Tohle…

12
00:01:24,216 --> 00:01:26,260
Můžeme to napravit.

13
00:01:26,844 --> 00:01:30,305
Ať je problém jakýkoli,
můžeme to vyřešit penězi.

14
00:01:30,389 --> 00:01:34,184
Hodně penězi. <i>Mucho dinero.</i>

15
00:01:34,268 --> 00:01:35,728
No tak, prosím vás.

16
00:01:36,562 --> 00:01:37,896
Jeden z vás prostě…

17
00:01:37,980 --> 00:01:40,983
Podívejte, než dojde k nějaké chybě…

18
00:01:41,775 --> 00:01:43,402
No tak, mluvte se mnou.

19
00:01:43,485 --> 00:01:45,821
Prosím! No tak. Jen řekněte, co chcete.

20
00:01:45,904 --> 00:01:47,030
Ježíši!

21
00:01:51,201 --> 00:01:52,619
To ne!

22
00:01:52,703 --> 00:01:54,455
Ne, já to nebyl.

23
00:01:54,538 --> 00:01:56,331
To Ignacio! To on…

24
00:02:29,952 --> 00:02:30,995
{\an8}Je to dobrý!

25
00:02:32,830 --> 00:02:35,333
........