1
00:00:34,433 --> 00:00:39,850
<i>Říká se, že sem před dávnými věky</i>
<i>přišlo monstrum.</i>

2
00:03:18,350 --> 00:03:19,391
Bílý ocásek.

3
00:03:27,558 --> 00:03:28,558
Sarii.

4
00:05:43,683 --> 00:05:50,225
PREDÁTOR: KOŘIST

5
00:05:59,100 --> 00:06:03,266
Vzpomínám si, jak mi otec řekl,
že jsem připravený na <i>kühtaamia</i>.

6
00:06:03,350 --> 00:06:04,683
Na svůj velký lov.

7
00:06:06,350 --> 00:06:09,850
Byla jsi malá.
Matka tě vzala sbírat medicínu.

8
00:06:10,975 --> 00:06:14,183
Ale s otcem jsme šli do hor.

9
00:06:15,058 --> 00:06:17,475
Lilo. Všechno bylo mokré.

10
00:06:18,141 --> 00:06:21,516
Plazili jsme se bahnem.
Zničila se mi tětiva…

11
00:06:27,808 --> 00:06:28,808
Zaspala jsi.

12
00:06:29,558 --> 00:06:34,433
Čekala jsem, až se bude vracet.
Teď pro ni musíš na druhou stranu řeky.

13
00:06:36,433 --> 00:06:38,141
Nenamoč si tětivu.

14
00:06:39,975 --> 00:06:41,058
Taabe,

15
00:06:41,933 --> 00:06:43,600
dnes ráno jsem na nebi

16
00:06:44,183 --> 00:06:46,933
viděla znamení. Hromového ptáka.

17
00:06:48,641 --> 00:06:50,100
Cvičila jsem.

18
00:06:50,183 --> 00:06:52,933
Už je čas. Jsem připravená na <i>kühtaamia</i>.

19
00:06:53,016 --> 00:06:55,016
Vážně myslíš, že jsi připravená?

20
00:06:57,475 --> 00:06:59,891
Chceš ulovit něco, co loví tebe?

21
00:07:16,141 --> 00:07:21,891
{\an8}Severní Velké planiny
Září 1719

22
00:09:02,725 --> 00:09:05,683
- Vycvičila jsi ho dobře.
- Bylo to lehké. Je chytrý.

23
00:09:06,183 --> 00:09:08,391
Ne každé chytré stvoření se lehce cvičí.

24
........