1
00:00:34,333 --> 00:00:39,750
<i>Hovorí sa, že kedysi dávno</i>
<i>sem prišla príšera.</i>

2
00:03:18,250 --> 00:03:19,291
Bielochvost.

3
00:03:27,458 --> 00:03:28,458
Sarii.

4
00:05:43,583 --> 00:05:50,125
PREDÁTOR: KORISŤ

5
00:05:59,000 --> 00:06:03,166
Pamätám, keď mi otec povedal,
že som pripravený na <i>kühtaamiu.</i>

6
00:06:03,250 --> 00:06:04,583
Môj veľký lov.

7
00:06:06,250 --> 00:06:09,750
Bola si malá.
Tak ťa mama vzala zbierať bylinky.

8
00:06:10,875 --> 00:06:14,083
Ale ja a otec sme šli do kopcov.

9
00:06:14,958 --> 00:06:17,375
Hrozne pršalo. Všetko bolo vlhké.

10
00:06:18,041 --> 00:06:21,416
Plazili sme sa bahnom
a tetiva môjho luku sa zničila a...

11
00:06:27,708 --> 00:06:28,708
Spala si.

12
00:06:29,458 --> 00:06:31,750
Čakala som, kým sa otočí.

13
00:06:32,333 --> 00:06:34,333
Teraz musíš prejsť na druhú stranu rieky.

14
00:06:36,333 --> 00:06:38,041
Nenamoč si tetivu.

15
00:06:39,875 --> 00:06:40,958
Taabe,

16
00:06:41,833 --> 00:06:43,500
dnes ráno som na oblohe

17
00:06:44,083 --> 00:06:46,833
videla znamenie. Hromového vtáka.

18
00:06:48,541 --> 00:06:50,000
Trénovala som.

19
00:06:50,083 --> 00:06:52,833
Je čas. Som pripravená na moju <i>kühtaamiu.</i>

20
00:06:52,916 --> 00:06:54,916
Naozaj si myslíš, že si pripravená?

21
00:06:57,375 --> 00:06:59,791
Chceš loviť niečo, čo loví teba?

22
00:07:16,041 --> 00:07:21,791
{\an8}Veľké severné pláne

23
00:09:02,625 --> 00:09:05,583
- Dobre si ho vycvičila.
- Je to ľahké. Je chytrý.

24
00:09:06,083 --> 00:09:08,291
Nie každý chytrý tvor
........