1
00:00:39,248 --> 00:00:40,583
<i>Před mnoha lety</i>

2
00:00:41,375 --> 00:00:43,961
{\an8}<i>vedli Samaritán s Nemesisem</i>

3
00:00:44,044 --> 00:00:47,882
{\an8}<i>bitvu dobra proti zlu.</i>

4
00:00:48,841 --> 00:00:52,511
{\an8}<i>Bratři, z nichž se stali</i>
<i>zapřisáhlí nepřátelé.</i>

5
00:00:52,595 --> 00:00:53,971
ZÁZRAČNÁ DVOJČATA GRANITE CITY

6
00:00:54,054 --> 00:00:56,056
<i>Ale začněme od začátku.</i>

7
00:00:57,099 --> 00:00:59,059
{\an8}<i>Měli děsivou sílu.</i>

8
00:00:59,935 --> 00:01:02,229
{\an8}<i>Nechtěně ubližovali lidem.</i>

9
00:01:03,939 --> 00:01:05,065
{\an8}ZRŮDY

10
00:01:05,149 --> 00:01:07,193
{\an8}<i>Obyvatelé města</i>

11
00:01:07,276 --> 00:01:09,236
{\an8}<i>se začali těchto bratrů bát.</i>

12
00:01:11,697 --> 00:01:13,574
{\an8}<i>Čekali, až rodina usne,</i>

13
00:01:13,657 --> 00:01:15,242
{\an8}<i>zabednili dům</i>

14
00:01:15,326 --> 00:01:16,660
{\an8}<i>a podpálili ho.</i>

15
00:01:17,578 --> 00:01:19,997
{\an8}<i>Rodiče uhořeli zaživa,</i>

16
00:01:20,080 --> 00:01:22,666
<i>ale dvojčata zůstala bez újmy.</i>

17
00:01:23,417 --> 00:01:25,669
{\an8}<i>Samaritán vyrostl,</i>
<i>aby bojoval za spravedlnost...</i>

18
00:01:25,753 --> 00:01:26,587
{\an8}MUŽ SKOČIL,
ZACHRÁNIL HO SAMARITÁN

19
00:01:26,670 --> 00:01:27,922
{\an8}<i>...stal se ochráncem.</i>

20
00:01:30,007 --> 00:01:32,551
{\an8}<i>Nemesis, sžíraný touhou po pomstě,</i>

21
00:01:33,260 --> 00:01:36,013
{\an8}<i>chtěl, aby svět trpěl jako jeho rodiče.</i>

22
00:01:37,348 --> 00:01:39,850
{\an8}<i>Samaritán se snažil</i>
<i>mírnit bratrův vztek...</i>

23
00:01:39,934 --> 00:01:40,768
{\an8}NEMESISOVO BOMBARDOVÁNÍ ZANECHALO
TOVÁRNU V RUINÁCH

24
00:01:40,851 --> 00:01:43,479
{\an8}<i>...a tak si Nemesis vyrobil mocnou zbraň.</i>
........