1
00:01:35,345 --> 00:01:38,264
ROD DRAKA

2
00:02:11,131 --> 00:02:14,467
Ser Ryam byl skvělý
velitel Královské gardy.

3
00:02:16,344 --> 00:02:19,848
Ale poslední dobou stonal.
Doufám, že zesnul v míru.

4
00:02:19,931 --> 00:02:21,140
Ano, Výsosti.

5
00:02:21,224 --> 00:02:23,601
Skonal v poklidu ve spánku.

6
00:02:24,394 --> 00:02:27,730
Jeho ostatky teď upravují
Tiché sestry.

7
00:02:27,814 --> 00:02:31,150
Jeho následník,
lord velitel, ser Harrold,

8
00:02:31,234 --> 00:02:35,738
by rád urychleně nahradil
sera Ryama v Královské gardě.

9
00:02:35,822 --> 00:02:37,574
Výsosti, mí lordi,

10
00:02:38,241 --> 00:02:41,161
Královská garda má být
v souladu s požadavky Sedmi.

11
00:02:42,620 --> 00:02:46,499
S pomocí pobočníka jsme sezvali
mnoho schopných uchazečů.

12
00:02:46,583 --> 00:02:48,501
Všichni prošli zkouškami.

13
00:02:52,755 --> 00:02:56,134
Přišli jsme už o čtyři lodě.
Na poslední vlála má zástava.

14
00:02:57,135 --> 00:02:59,554
Na Kamenoschodech jde to tuhého

15
00:02:59,637 --> 00:03:01,723
a vy si tu řešíte malichernosti.

16
00:03:01,806 --> 00:03:03,725
Chceš-li probrat nějaké téma...

17
00:03:03,808 --> 00:03:07,729
Chci vědět, co bude
s mými loděmi a muži.

18
00:03:07,812 --> 00:03:10,315
Koruna ti nahradí tvé lodě i posádky

19
00:03:10,398 --> 00:03:12,233
a pošle odškodnění rodinám.

20
00:03:12,317 --> 00:03:14,777
Nestojím o odškodnění.

21
00:03:16,696 --> 00:03:20,867
Chci zabrat Kamenoschody silou
a toho Krmiče krabů vypálit.

22
00:03:20,950 --> 00:03:23,661
Nejsem připraven
na válku se Svobodnými městy.

23
........