1
00:00:05,652 --> 00:00:09,652
Tento príbeh je inšpirovaný dvoma vraždami,
ktoré sa stali v baníckom meste v Nottinghamshire,
kde autor vyrastal.

2
00:00:09,700 --> 00:00:13,000
Pre účely dramatizácie boli postavy
a udalosti zbeletrizované.

3
00:00:13,116 --> 00:00:16,016
Tento program obsahuje silné výrazy.

4
00:00:23,080 --> 00:00:25,760
<i>A musíte sa rozhodnúť.</i>

5
00:00:26,840 --> 00:00:30,719
<i>Prijmete to kľaknutím si na kolená?</i>

6
00:00:30,720 --> 00:00:33,199
<i>Alebo povstanete a budete bojovať

7
00:00:33,200 --> 00:00:37,359
<i>a postavíte sa proti zatvoreniu
a zabíjaniu vášho odvetvia?

8
00:00:37,360 --> 00:00:40,039
<i>Nikdy nebudeme porazení!

9
00:00:40,040 --> 00:00:44,479
<i>Sme baníci! Jednotní! Nikdy nebudeme porazení!

10
00:00:44,480 --> 00:00:48,359
<i>Včera večer ste videli v televízii tie zábery.

11
00:00:48,560 --> 00:00:51,919
<i>Musím vám povedať, že to, sa tu odohráva,

12
00:00:51,920 --> 00:00:56,920
<i>je pokus nahradiť právny poriadok
vládou davu.</i>

13
00:00:57,360 --> 00:00:58,560
TAJNÉ

14
00:00:59,080 --> 00:01:02,719
<i>Úder obuškom do zadnej časti hlavy
mi zlomil lebku

15
00:01:02,720 --> 00:01:06,159
<i>a bili ma obuškom po chrbte, nohách a členkoch.

16
00:01:06,160 --> 00:01:08,919
<i>- Kto vám to urobil?
- Polícia. Polícia.

17
00:01:08,920 --> 00:01:11,119
<i>Poďte sem a uvidíte, čo robia.

18
00:01:11,120 --> 00:01:14,039
<i>Napriek prebiehajúcemu štrajku
desať z dvanástich

19
00:01:14,040 --> 00:01:16,879
<i>uhoľných baní v Nottinghamshire
sa vzoprelo odborom

20
00:01:16,880 --> 00:01:18,919
<i>a fungujú normálne.

21
00:01:18,920 --> 00:01:20,799
<i>Prečo nie ste za štrajk?

22
00:01:20,800 --> 00:01:23,199
<i>Pretože si nemôžem dovoliť štrajkovať.
Nemôžem si dovoliť štrajkovať.

23
00:01:23,200 --> 00:01:25,319
........