1
00:00:12,910 --> 00:00:15,401
Předešlý děj:

2
00:00:15,496 --> 00:00:18,616
- Jsou tady Rezovi rodiče.
- Kde je Reza?

3
00:00:18,707 --> 00:00:23,334
- Mluví s ním nějací pánové z vlády.
- Kdo převedl ty peníze Syedu Alimu?

4
00:00:23,420 --> 00:00:27,169
Bob Warner, otec Marie.

5
00:00:27,258 --> 00:00:29,416
Pojďte se mnou.

6
00:00:29,510 --> 00:00:32,083
- Co jsi jim řekl?
- Pravdu.

7
00:00:32,179 --> 00:00:34,753
Jak ses sem dostala?

8
00:00:34,849 --> 00:00:37,803
- Musím s tebou mluvit.
- Už nejsi moje žena.

9
00:00:37,893 --> 00:00:40,764
- Nejde o nás dva.
- Tak o co?

10
00:00:40,855 --> 00:00:46,644
Členové tvé vlády se smlouvají proti tobě.
Proto jsem přišla.

11
00:00:46,735 --> 00:00:51,528
Megan, musím tě odvést,
protože tě chci dostat do bezpečí.

12
00:00:51,615 --> 00:00:53,822
Vaše dcera tady není.

13
00:00:53,909 --> 00:00:56,614
Tak kde sakra je?

14
00:00:56,704 --> 00:00:58,862
Dej mi ji.

15
00:01:01,625 --> 00:01:06,086
- Musíme vypadnout.
- Seber mu klíče od auta.

16
00:01:06,172 --> 00:01:08,045
Nina ti zabila ženu.

17
00:01:08,132 --> 00:01:13,209
Můj cíl je zastavit tu bombu.
Kdo je ten člověk ve Visalii?

18
00:01:13,304 --> 00:01:17,930
Je to Mamud Faheen.
On jediný ví, kde ta bomba je.

19
00:01:18,017 --> 00:01:22,394
Tým je ve Visalii.
Budou tam taktické i terénní jednotky.

20
00:01:22,480 --> 00:01:25,267
Nic se neděje. Jen klid.

21
00:01:30,863 --> 00:01:35,774
Následující události
se odehrávají mezi 14.00 a 15.00.

22
00:01:37,870 --> 00:01:40,741
LETECKÁ ZÁKLADNA WARDEN
LOS ANGELES
........