1
00:00:01,291 --> 00:00:02,666
<i>Co se mi stalo?</i>

2
00:00:09,500 --> 00:00:10,333
V PŘEDCHOZÍCH DÍLECH

3
00:00:10,416 --> 00:00:13,583
<i>Omlouvám se. Chtěl jsem tě varovat.</i>
<i>Moje krev se ti dostala do těla.</i>

4
00:00:13,791 --> 00:00:17,416
<i>Takže se teď taky budu měnit v Hulka.</i>

5
00:00:18,583 --> 00:00:19,875
<i>Co jsi sakra zač?</i>

6
00:00:19,958 --> 00:00:23,041
-She-Hulk!
<i>-Slečno Waltersová?</i>

7
00:00:23,125 --> 00:00:26,041
Založili jsme
pro superlidi právní oddělení.

8
00:00:26,125 --> 00:00:28,958
A právě vy, She-Hulk, budete jeho tváří.

9
00:00:29,041 --> 00:00:31,583
Nemůžu se dočkat,
až se ujmu prvního případu...

10
00:00:31,666 --> 00:00:36,083
Váš první případ je propuštění Emila
Blonského, známého také jako Abomination.

11
00:00:36,500 --> 00:00:37,333
Slečno Waltersová.

12
00:00:37,416 --> 00:00:42,125
Už mám vyřešenou strategii
a ta vyjde na sto procent.

13
00:00:42,208 --> 00:00:44,666
Možná byste se měla podívat na zprávy.

14
00:00:44,750 --> 00:00:47,416
{\an8}<i>Šokující záběry,</i>
<i>které ukazují Abomination,</i>

15
00:00:47,500 --> 00:00:50,875
{\an8}<i>jenž je zřejmě v jakémsi</i>
<i>podzemním klubu rváčů</i>

16
00:00:50,958 --> 00:00:52,791
<i>poté, co uprchl z vězení.</i>

17
00:01:41,500 --> 00:01:43,875
Nechcete mi vysvětlit,
proč jste se nezmínil o tom,

18
00:01:43,958 --> 00:01:47,625
že jste utekl z vězení
a že vás při tom dokonce natočili?

19
00:01:47,708 --> 00:01:50,708
Řekl jste mi do očí, že teď
už se v Abomination neměníte.

20
00:01:50,791 --> 00:01:53,458
Ne, já řekl, že jsem se tak rozhodl.

21
00:01:53,541 --> 00:01:56,875
Víte, byly tam polehčující okolnosti.

22
00:01:56,958 --> 00:01:59,291
Ale to zakládá podstatu
dalšího trestného činu

........