1
00:00:22,708 --> 00:00:24,708
<i>Na počátku není nic zlé.</i>

2
00:00:24,791 --> 00:00:26,500
Tady jsem! Tady.

3
00:00:29,833 --> 00:00:33,916
<i>A byla doba, kdy byl svět tak mladý,</i>

4
00:00:34,041 --> 00:00:37,041
<i>že ještě nezažil východ slunce.</i>

5
00:00:37,125 --> 00:00:41,416
<i>Ale i tehdy bylo světlo.</i>

6
00:01:02,958 --> 00:01:05,875
Je to hotové?

7
00:01:17,666 --> 00:01:21,208
Ani ty nemůžeš věřit,
že se ta kocábka udrží na vodě.

8
00:01:22,666 --> 00:01:24,208
Nebude se držet na vodě.

9
00:01:25,958 --> 00:01:29,000
Bude plout.

10
00:01:48,666 --> 00:01:49,750
Ne!

11
00:01:50,333 --> 00:01:51,166
Přestaň!

12
00:01:52,500 --> 00:01:54,041
Rozbiješ ji!

13
00:01:54,125 --> 00:01:56,083
Ne! Přestaňte!

14
00:01:56,166 --> 00:01:58,500
-No tak.
-Dost, rozbijete ji!

15
00:02:02,208 --> 00:02:04,000
Říkal, jsem, že se na vodě neudrží.

16
00:02:07,708 --> 00:02:09,166
Nech mě!

17
00:02:09,291 --> 00:02:11,541
Zase jsi ztratila rovnováhu, Galadriel?

18
00:02:19,625 --> 00:02:21,833
Byla to dobrá loď, sestřičko.

19
00:02:21,916 --> 00:02:23,833
Vyrobila jsem ji, jak jsi mě to učil.

20
00:02:25,208 --> 00:02:29,791
Víš, proč loď pluje a kámen se potopí?

21
00:02:31,041 --> 00:02:35,416
Protože kámen se dívá dolů.

22
00:02:36,583 --> 00:02:40,250
Temnota vody je nesmírná a neodolatelná.

23
00:02:41,708 --> 00:02:43,750
Loď temnotu cítí také,

24
00:02:43,833 --> 00:02:47,666
jak se snaží ji ovládnout
a stáhnout pod hladinu.

25
........