1
00:00:06,000 --> 00:00:09,000
<i>Můj bratr dal svůj život</i>
<i>za dopadení Saurona.</i>

2
00:00:09,083 --> 00:00:10,833
<i>Jeho úkol je nyní můj.</i>

3
00:00:12,250 --> 00:00:13,791
<i>Velitelko Galadriel.</i>

4
00:00:13,916 --> 00:00:17,375
<i>Šli jsme s tebou až na kraj světa.</i>

5
00:00:17,500 --> 00:00:20,000
<i>Poslední skřet byl spatřen</i>
<i>před mnoha lety.</i>

6
00:00:21,125 --> 00:00:24,458
<i>Existence tohoto znamení dokazuje,</i>
<i>že Sauron unikl.</i>

7
00:00:24,833 --> 00:00:26,208
Otázka je kde.

8
00:00:26,291 --> 00:00:27,166
Zlo je pryč.

9
00:00:27,250 --> 00:00:29,708
Tak proč nezmizelo odsud?

10
00:00:29,791 --> 00:00:35,166
<i>Těmto hrdinům umožníme přeplout moře</i>
<i>na místo věčného spočinutí.</i>

11
00:00:35,291 --> 00:00:37,416
<i>Bojovala jsi dost dlouho, Galadriel.</i>

12
00:00:38,625 --> 00:00:39,625
<i>Slož svůj meč.</i>

13
00:00:39,916 --> 00:00:41,416
<i>A čím mám být bez něho?</i>

14
00:00:45,125 --> 00:00:48,833
Jsi seznámen s dílem pána Celebrimbora?

15
00:00:48,916 --> 00:00:51,250
Největšího z elfských kovářů? Ovšem.

16
00:00:52,791 --> 00:00:54,291
Co tady dělá jeden z nich?

17
00:00:56,041 --> 00:00:58,041
Má nějakou nemoc.

18
00:00:58,166 --> 00:01:01,458
-Kde se pásla?
-Před pár dny se zatoulala na východ.

19
00:01:01,541 --> 00:01:02,375
Jak daleko na východ?

20
00:01:02,666 --> 00:01:03,500
Hordern...

21
00:01:08,000 --> 00:01:10,791
<i>Copak tě nikdy nezajímalo,</i>
<i>co je tam venku?</i>

22
00:01:10,916 --> 00:01:12,166
Na co tady nenarazíme.

23
00:01:12,250 --> 00:01:14,833
Nikdo nesejde z cesty a nikdo nejde sám.

24
00:01:15,791 --> 00:01:18,458
........