1
00:00:12,568 --> 00:00:14,774
Předešlý děj:

2
00:00:14,862 --> 00:00:17,982
Vláda si klade otázku, zda jste způsobilý

3
00:00:18,073 --> 00:00:21,027
nadále vykonávat funkci hlavy státu.

4
00:00:21,118 --> 00:00:23,574
Odvoláváme se na dodatek k ústavě číslo 25.

5
00:00:23,662 --> 00:00:29,701
Hodlám doložit vaše chybné
a iracionální jednání od počátku krize.

6
00:00:29,793 --> 00:00:32,201
Vidíte výsledky. Jsou proti vám.

7
00:00:32,296 --> 00:00:35,546
Odstupte prosím z rozhodovacího procesu.

8
00:00:35,633 --> 00:00:40,591
Přísahám, že budu věrně vykonávat
úřad prezidenta Spojených států,

9
00:00:40,679 --> 00:00:42,055
a pomáhej mi Bůh.

10
00:00:42,139 --> 00:00:46,766
Právě jsem se dozvěděl,
že prezident odvolal vojenskou ofenzívu.

11
00:00:46,852 --> 00:00:48,133
Je to pravda?

12
00:00:48,228 --> 00:00:50,636
Vy jste to věděl a neřekl jste mi o tom.

13
00:00:50,731 --> 00:00:54,017
Proč máme dál pracovat na zrušené operaci?

14
00:00:54,109 --> 00:00:58,237
Je velmi pravděpodobné,
že Bílý dům ten útok obnoví.

15
00:00:58,322 --> 00:01:00,611
- Tati?
- Beruško.

16
00:01:00,699 --> 00:01:04,863
- Snažila jsem se tě dovolat.
- Jsi v kanceláři šerifa?

17
00:01:04,953 --> 00:01:09,283
Vezou mě k Mathesonovým pro věci.
jsem ráda, že jsi v pořádku.

18
00:01:09,375 --> 00:01:10,655
Já taky.

19
00:01:10,751 --> 00:01:12,625
Máte ten zvukový soubor?

20
00:01:12,711 --> 00:01:16,460
Chcete říct,
že na tom čipu žádný zvukový soubor není?

21
00:01:16,548 --> 00:01:18,671
Pokud tam byly, jsou zničené.

22
00:01:18,759 --> 00:01:22,258
Michelle to vysledovala
k hackerovi Alexi Hewittovi.

23
00:01:22,346 --> 00:01:26,178
To je ten technik,
........