1
00:00:05,092 --> 00:00:08,095
Volám sa Danny McNamara.

2
00:00:08,138 --> 00:00:09,574
Kedysi som pracoval pre FBI.

3
00:00:09,618 --> 00:00:11,402
A ja som Lexi Vaziriová.

4
00:00:11,446 --> 00:00:13,013
Kedysi som bola zlodejka.

5
00:00:13,056 --> 00:00:15,058
Prepáč, Pani Zlodejka.

6
00:00:15,102 --> 00:00:17,408
Sme späť na love po tom,
čo bol Vatikán napadnutý

7
00:00:17,452 --> 00:00:19,280
záhadnou skupinou,

8
00:00:19,323 --> 00:00:22,283
vedenou niekým, kto si hovorí Veľký Chán.

9
00:00:22,326 --> 00:00:24,720
Hľadá staroveký mongolský artefakt,

10
00:00:24,763 --> 00:00:28,593
nazývaný „Prápor odvahy“.
Taktiež známy ako „Duša Džingischána“.

11
00:00:28,637 --> 00:00:30,769
A zanechávajú za sebou skazu,

12
00:00:30,813 --> 00:00:32,815
aby sa im to dostalo do rúk.

13
00:00:33,815 --> 00:00:36,115
Takže to vyzerá, že je na nás,
aby sme ich zastavili,

14
00:00:36,166 --> 00:00:37,602
nájdením „Práporu“ ...

15
00:00:38,603 --> 00:00:40,388
... skôr ako ho nájdu oni.

16
00:00:42,433 --> 00:00:44,827
<i>V predchádzajúcich častiach
<font color=#ffff00>"LOVCI PREKLIATYCH POKLADOV"...</font></i>

17
00:00:48,352 --> 00:00:50,311
Môžem zastaviť krvácanie, ale ak ju
rýchlo nedostaneme do nemocnice,

18
00:00:50,354 --> 00:00:52,443
mohlo by sa to veľmi rýchlo zhoršiť.

19
00:00:52,487 --> 00:00:55,055
- Volám políciu.
- Bol som vo Vatikáne v tú noc, keď bol napadnutý.

20
00:00:55,098 --> 00:00:57,709
Vatikánu a CIA spolupracujú

21
00:00:57,753 --> 00:00:59,624
ako skupina s názvom Arcanum Gladio.

22
00:00:59,668 --> 00:01:01,104
Mysleli si, že môžu ukončiť Studenú vojnu

23
00:01:01,148 --> 00:01:03,019
jedným švihom meča.

24
00:01:03,063 --> 00:01:05,674
........