1
00:00:20,392 --> 00:00:21,765
Velitelství, tady je kapitán Irons.

2
00:00:21,789 --> 00:00:25,959
Mám vizuální kontakt s UAP
směrem na 310.

3
00:00:25,995 --> 00:00:29,732
Rozumím, Ironsi.
V našem dosahu nic nevidíme.

4
00:00:29,767 --> 00:00:32,202
V životě jsem neviděl něco,
co by dokázalo takhle manévrovat.

5
00:00:32,237 --> 00:00:33,934
Otáčím to do vnitrozemí směrem k parku.

6
00:00:33,969 --> 00:00:36,506
My pořád nic nevidíme. Vykazuje IFF,
že jsme nějak rušeni?

7
00:00:36,541 --> 00:00:38,076
Negativní.
Na to se to pohybuje příliš rychle.

8
00:00:38,076 --> 00:00:39,210
Žádám o povolení k akci.

9
00:00:39,245 --> 00:00:41,648
Nezasahujte a stáhněte se, Ironsi.

10
00:00:41,683 --> 00:00:43,777
Opakuji, nezasahujte.

11
00:00:45,521 --> 00:00:46,648
Potvrďte to.

12
00:00:46,684 --> 00:00:48,664
Ne, to nemůžu udělat. Musím se
podívat více zblízka.

13
00:01:03,038 --> 00:01:05,973
Jsi fakt dobrý, ale tolik jsi nemusel.
Myslel jsem, že jsme kámoši.

14
00:01:06,008 --> 00:01:07,970
To jsme.

15
00:01:08,005 --> 00:01:09,141
Co to děláš?

16
00:01:09,176 --> 00:01:10,675
Asi jsem ho zaskočil s tím,
jak jsem dobrý.

17
00:01:10,678 --> 00:01:11,606
Jo, to si myslíš?

18
00:01:11,607 --> 00:01:13,712
Přála bych si, abych tě dokázala taky
takhle rozesmát.

19
00:01:13,716 --> 00:01:16,343
Co na to říct? Taťkův kluk.

20
00:01:16,378 --> 00:01:18,112
Klíčem k jeho srdci je falešná bolest.

21
00:01:31,063 --> 00:01:33,061
Pojď sem, Charlie.

22
00:01:33,096 --> 00:01:34,734
Je to v pořádku, zlatíčko.

23
00:01:34,769 --> 00:01:36,034
Je to v pohodě. Je to v pohodě.
........