1
00:00:00,100 --> 00:00:01,919
Tento program obsahuje silné výrazy

2
00:00:01,920 --> 00:00:03,999
a niektoré scény sexuálnej povahy a násilné scény.

3
00:00:03,999 --> 00:00:08,299
Tento príbeh je inšpirovaný dvoma vraždami,
ktoré sa stali v baníckom meste v Nottinghamshire,
kde autor vyrastal.

4
00:00:08,384 --> 00:00:10,684
Pre účely dramatizácie boli postavy
a udalosti zbeletrizované.

5
00:00:11,084 --> 00:00:12,984
<i>V predchádzajúcej časti ...</i>

6
00:00:13,500 --> 00:00:14,700
Svrab.

7
00:00:15,200 --> 00:00:16,600
Nie. Nie!

8
00:00:18,080 --> 00:00:20,639
- Pani Jacksonová?
- Áno!
- Je Gary Jackson váš manžel?

9
00:00:20,640 --> 00:00:21,680
Áno!

10
00:00:22,920 --> 00:00:23,960
Gary!

11
00:00:26,760 --> 00:00:28,559
Pustite ma!

12
00:00:28,560 --> 00:00:30,279
Zatýkací spis Garyho Jacksona.

13
00:00:30,280 --> 00:00:32,799
Niektoré časti sú zredigované.
Obmedzený prístup.

14
00:00:32,800 --> 00:00:35,639
Ten dôstojník, ktorý intervenoval, aby to
stiahli, bol z londýnskej metropolitnej polície.

15
00:00:35,640 --> 00:00:39,159
Napodiv máme problém s prístupom k niektorým
dôležitým podrobnostiam.

16
00:00:39,160 --> 00:00:42,959
Nuž, určite chápete, že to bolo veľmi dávno.

17
00:00:42,960 --> 00:00:45,839
Tie informácie, ktoré nottinghamská
polícia požaduje,

18
00:00:45,840 --> 00:00:48,919
súvisia s inou dôvernou záležitosťou.

19
00:00:48,920 --> 00:00:50,399
S inou dôvernou záležitosťou ...?

20
00:00:50,400 --> 00:00:54,560
Napriek tomu máme pocit, že by mohlo byť dobré,
keby si tam naozaj zašiel.

21
00:00:56,040 --> 00:01:01,059
<i>Ak žijete alebo pochádzate z dediny,
prepojenej s baňou,

22
00:01:01,120 --> 00:01:04,520
<i>čo sa stane v komunite, stane sa každému.</i>

23
........