1
00:00:41,834 --> 00:00:43,877
Veľký a mocný Rapu,

2
00:00:44,503 --> 00:00:47,965
modlíme sa k tebe za vodu a jedlo.

3
00:00:49,508 --> 00:00:53,512
Modlím sa k tebe nie za seba,
ale za svoju dcéru.

4
00:01:30,799 --> 00:01:32,301
Som unavená.

5
00:02:12,257 --> 00:02:15,552
<i>Trpel si.</i>

6
00:02:16,345 --> 00:02:18,222
<i>Poď ku mne.</i>

7
00:02:19,389 --> 00:02:21,391
<i>Poď ku mne.</i>

8
00:02:26,772 --> 00:02:29,149
<i>Trpel si.</i>

9
00:02:33,529 --> 00:02:35,322
<i>Poď ku mne.</i>

10
00:02:45,791 --> 00:02:48,836
<i>Trpel si.</i>

11
00:03:30,752 --> 00:03:32,212
Čo to tu máme?

12
00:03:34,756 --> 00:03:35,757
Len sa pozrite!

13
00:03:35,924 --> 00:03:37,676
Napcháva sa to mojím ovocím.

14
00:03:41,054 --> 00:03:42,472
Rapu.

15
00:03:46,185 --> 00:03:47,269
Nositeľ svetla.

16
00:03:47,436 --> 00:03:48,687
Aha, jeden z mojich.

17
00:03:50,689 --> 00:03:53,525
Som Gorr, tvoj posledný stúpenec.

18
00:03:53,692 --> 00:03:56,612
Pane, prišli sme o všetko.

19
00:03:56,778 --> 00:03:58,405
Zem vyschla.

20
00:03:58,572 --> 00:04:00,741
Všetok život zanikol.

21
00:04:00,908 --> 00:04:05,162
Ale naša viera v teba nikdy neochladla,
tak čakáme na sľúbenú

22
00:04:06,705 --> 00:04:08,707
odmenu vo večnosti.

23
00:04:09,458 --> 00:04:11,126
Preto oslavuješ?

24
00:04:13,462 --> 00:04:15,506
On čaká odmenu vo večnosti!

25
00:04:19,801 --> 00:04:21,512
........